Ζητούνται απόφοιτοι Παιδαγωγικού σε δημοτικό σχολείο του Ομίλου Σχολείων Βιωματικής Μάθησης

Τετ, 03/01/2018 - 18:19 -- proson.gr

Περιγραφή Θέσης


ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Προκήρυξη θέσεων για απασχόληση στο Δημοτικό σχολείο του Ομίλου Σχολείων Βιωματικής Μάθησης Θεσσαλονίκης  στο χώρο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής

Ο Όμιλος Σχολείων Βιωματικής Μάθησης Θεσσαλονίκης λειτουργεί στο χώρο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και προσφέρει ένα διευρυμένο, βιωματικό και καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών σε παιδιά ηλικίας από 4 έως 12 ετών. Βασικοί άξονες του προγράμματος αποτελούν η έμφαση στα βιωματικά περιβαλλοντικά και καινοτόμα προγράμματα, η ενισχυμένη διδασκαλία των θετικών επιστημών, η κατάκτηση της αγγλικής γλώσσας και ο τεχνολογικός εγγραμματισμός.

Για το σχολικό έτος 2018-2019 το Δημοτικό σχολείο και το Νηπιαγωγείο του Ομίλου προκηρύσσουν τις παρακάτω θέσεις:

Θέσεις για Δασκάλους/-ες

Θέσεις για Καθηγητές-ήτριες Αγγλικών (για Νηπιαγωγείο/Δημοτικό)

Xαρακτηριστικά των θέσεων:

Κάθε εκπαιδευτικός αναλαμβάνει τα παρακάτω καθήκοντα:

Εφαρμόζει το διευρυμένο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και τα βιωματικά περιβαλλοντικά και καινοτόμα προγράμματα του σχολείου. 

Συνεργάζεται συστηματικά με όλους τους εκπαιδευτικούς του σχολείου.

Αναπτύσσει επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό για την τάξη του και τα βιωματικά προγράμματα που υλοποιεί. 

Διδάσκει χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας (ομαδοσυνεργατική και διαφοροποιημένη διδασκαλία,  βιωματική μάθηση, αξιοποίηση ΤΠΕ).

Επικοινωνεί με τους γονείς παρέχοντας έγκαιρα ανατροφοδότηση για την πορεία των μαθητών/τριών.

Συμμετέχει σε δραστηριότητες προώθησης του σχολείου που απαιτούν την παρουσία διδακτικού προσωπικού.

Συμμετέχει σε κοινωνικές δραστηριότητες που απευθύνονται στις οικογένειες των μαθητών/-ριών.

Όλοι οι εκπαιδευτικοί αναφέρονται στη Διευθύντρια / Προϊσταμένη της μονάδας τους. Οι Καθηγητές/-ήτριες Αγγλικών αναφέρονται και στην Director of English Language Planning.

Απαιτούμενα προσόντα:
 
Πτυχίο ΑΕΙ της αντίστοιχης ειδικότητας (Παιδαγωγικό / Αγγλικής Φιλολογίας).

Στείλτε το βιογραφικό σας κανοντας κλικ

α) στην καρτέλα Κάνε αίτηση (εμφανίζεται μόνο εφόσον έχετε λογαριασμό εργαζόμενου και είστε συνδεδεμένος)

β) ή στην καρτέλα "Ενδιαφέρομαι για αυτή την θέση" (που εμφανίζεται αν δεν είστε συνδεδεμένος ή δεν έχετε λογαριασμό εργαζόμενου

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστέλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2018 

- Η αιτιολογία θα πρέπει να έχει θέμα: Application for the Elementary Teaching Positions.

Ενημερώστε κάποιον φίλο σας που ίσως ενδιαφέρεται