Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής για τις θέσεις των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης...

Fri, 18/09/2020 - 14:24


Η καταληκτική ημερομηνία για τις ηλεκτρονικές αιτήσεις των υποψηφίων είναι η Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020. Ξεκίνησε την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2020...

Fri, 18/09/2020 - 14:22


Τα προσωρινά αποτελέσματα εκδόθηκαν από τον ΑΣΕΠ Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr)  τα προσωρινά...

Fri, 18/09/2020 - 14:20


Το πρόγραμμα επιχορηγεί για 12 μήνες εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που προσλαμβάνουν επιδοτούμενους ανέργους με «επιταγές επανένταξης» σε θέσεις...

Fri, 18/09/2020 - 14:18Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 7Κ/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά...

Fri, 18/09/2020 - 14:15


Τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου τομέα, που αφορά στο έτος 2021, δρομολογεί το υπουργείο Εσωτερικών...

Fri, 07/08/2020 - 14:57


Αναρτήθηκαν στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ www.oaed.gr ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων, στο Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω...

Fri, 07/08/2020 - 13:48Κατανομή για διορισμό, εβδομήντα εννέα (79) ατόμων στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών Την κατανομή εβδομήντα εννέα (79) ατόμων στην Εθνική Υπηρεσία...

Fri, 07/08/2020 - 13:43


Δείτε την προκήρυξη του ΑΣΕΠ 6Κ/2020 που αφορά 1.209 μόνιμες προσλήψεις στο Υπουργείο Υγείας Αναρτήθηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης  η...

Fri, 07/08/2020 - 13:42


Γ. Πατούλης: «Τεράστια τα κενά σε σημαντικές θέσεις ευθύνης των υπηρεσιών μας. Αναγκαία η έγκριση όσο το δυνατόν περισσότερων θέσεων από το Υπουργείο...

Fri, 07/08/2020 - 13:41Pages

Subscribe to Εργασία