«Εγγύηση για τη Νεολαία» με 15.000 θέσεις σε επιχειρήσεις

«Εγγύηση για τη Νεολαία» με 15.000 θέσεις σε επιχειρήσεις

Tue, 30/06/2015 - 11:28 -- prosongr

​Μέσα στον επόμενο μήνα θα είναι έτοιμη η προκήρυξη της δράσης «Εγγύηση για τη Νεολαία», η οποία σύμφωνα με πληροφορίες θα απευθύνεται σε 15.000 νέους από 18 έως 24 ετών, που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας.

Σύμφωνα με υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου, ο ανασχεδιασμός της δράσης ήταν επιτακτική ανάγκη και -ήδη- βρίσκεται σε τελικό στάδιο.

Σύμφωνα με τωρινά δεδομένα το νέο πρόγραμμα «Εγγύηση για τη Νεολαία» θα αφορά κατάρτιση σε συγκεκριμένους κλάδους, αλλά και πρακτική άσκηση στον χώρο εργασίας, ενώ θα αφορά τις ηλικιακές ομάδες από 18 έως 24 ετών.

Το πρόγραμμα αφορά κατάρτιση και πρακτική άσκηση νέων από 18 έως 24 ετών σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα

Υπενθυμίζεται ότι με την πρωτοβουλία «Εγγύηση για τη Νεολαία» η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξασφαλίζει ότι όλοι οι νέοι κάτω των 25 -είτε είναι εγγεγραμμένοι στις υπηρεσίες απασχόλησης είτε όχι- αφότου εξέρχονται από την επίσημη εκπαίδευση ή καθίστανται άνεργοι θα τους παρέχεται εργασία, μαθητεία, πρακτική άσκηση ή συνέχιση της εκπαίδευσής τους.

Με βάση τα κριτήρια της τελευταίας προκήρυξης, οι απόφοιτοι πανεπιστημίων/ΤΕΙ θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ιδρύματος εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, καθώς επίσης και κάτοχοι δελτίου ανεργίας σε ισχύ, ενώ απαιτείται συμπληρωμένο έντυπο εξατομικευμένης παρέμβασης ΟΑΕΔ και συμφωνία σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης. Παράλληλα, οι υποψήφιοι θα πρέπει να μην έχουν μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Οι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οφείλουν να διαθέτουν απολυτήριο Γυμνασίου/Λυκείου/ΙΕΚ ή άλλο ισοδύναμο τίτλο σπουδών, δελτίο ανεργίας σε ισχύ και -επίσης- συμπληρωμένο έντυπο εξατομικευμένης παρέμβασης ΟΑΕΔ και συμφωνία σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τη δράση και μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας http://www.youth-guarantee.gr.

ΕΘΝΟΣ

 

Το Βρήκες ενδιαφέρον; Μοιράσου το!