Πότε και σε ποιους θα καταβληθεί το δώρο Πάσχα - Τι δώρο παίρνουν οι άνεργοι

Πότε και σε ποιους θα καταβληθεί το δώρο Πάσχα - Τι δώρο παίρνουν οι άνεργοι

Thu, 19/03/2015 - 12:29 -- prosongr

Το δώρο Πάσχα καταβάλλεται την Μεγάλη Τετάρτη, εννοείται βέβαια ότι ο εργοδότης μπορεί να καταβάλλει το δώρο και νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία. Το δώρο Πάσχα σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος.

Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους. Το δώρο του Πάσχα το δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου και για τον υπολογισμό του ποσού λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών, δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό.
Συνεπώς, αν κάποιος εργαστεί ολόκληρο το ανωτέρω χρονικό διάστημα, δικαιούται να λάβει μισό μηνιαίο μισθό, αν αμείβεται με μισθό και 15 ημερομίσθια, αν αμείβεται με ημερομίσθιο.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

Δώρο Πάσχα λαμβάνουν και οι άνεργοι οι οποίοι παίρνουν τακτικό επίδομα ανεργίας από  1η έως και τις 30 Απριλίου

Συγκεκριμένα το δώρο του ΟΑΕΔ υπολογίζεται με το μισό του μηνιαίου επιδόματος ανεργίας που λαμβάνει ο δικαιούχος. Η ολόκληρη χορήγηση στον άνεργο γίνεται μόνο σε όσους δικαιούχους λαμβάνουν επιδότηση όλο το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου.

Το δώρο του Πάσχα από τον ΟΑΕΔ στους άνεργους ισούται με 12,5 ημερήσια επιδόματα στον βαθμό  που έχουν επιδοτηθεί οι άνεργοι πό 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου

Για αυτούς που έχουν λάβει μικρότερης διάρκειας επιδότησης, λαμβάνουν δώρο Πάσχα ίσο με τρία ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε μήνα επιδότησης.

Κάνε εγγραφή στο Newsletter του Carrefour και κέρδισε 200€

Το Βρήκες ενδιαφέρον; Μοιράσου το!