Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων...

Δευ, 09/12/2019 - 11:46


Εγγραφή στο Γραμματειακή Υποστήριξη