Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πτυχιούχοι Νομικής ή Πολιτικών Επιστημών Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: πτυχιούχοι Νομικής ή...

Τετ, 12/07/2017 - 12:07


Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19222/24.05.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στo πλαίσιo της εταιρικής...

Τετ, 07/06/2017 - 11:15


In vigorous and challenging times, OPAP Group is moving forward dynamically, enhancing its retail channel of 4500+ retail stores, introducing new...

Δευ, 29/05/2017 - 16:06


Εγγραφή στο Πρακτική άσκηση