Η Πυροσβεστική Ακαδημία ανακοινώνει προσλήψεις 512 ατόμων για την κάλυψη του αναγκαίου αριθμού τακτικών και αναπληρωματικών καθηγητών που...

Τρί, 19/03/2019 - 13:13


Εγγραφή στο Σώματα Ασφαλείας