ΑΣΕΠ: 953 αιτήσεις υποβλήθηκαν για 12 μόνιμες θέσεις στη Βουλή

ΑΣΕΠ: 953 αιτήσεις υποβλήθηκαν για 12 μόνιμες θέσεις στη Βουλή

Παρ, 07/06/2019 - 15:23 -- prosongr

Στο πλαίσιο της Προκήρυξης 1Κ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 6/21-3-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση δώδεκα (12) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στη Βουλή των Ελλήνων, υποβλήθηκαν συνολικά 953 αιτήσεις.

Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:

  • 579 αιτήσεις για την κάλυψη 8 θέσεων κατηγορίας Π.Ε.
  • 374 αιτήσεις για την κάλυψη 4 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε.

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 1.178 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ
ΠΕ8 ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 223
ΠΕ7 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 67
ΠΕ2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 189
ΠΕ4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 268
ΤΕ2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 138
ΤΕ4 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 85
ΤΕ16 ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ 208

Το Βρήκες ενδιαφέρον; Μοιράσου το!