ΑΣΕΠ: Διευκρινήσεις για την εξεταστέα ύλη της προκήρυξης στην Τράπεζα της Ελλάδος

ΑΣΕΠ: Διευκρινήσεις για την εξεταστέα ύλη της προκήρυξης στην Τράπεζα της Ελλάδος

Τετ, 27/03/2019 - 15:09 -- prosongr

Σχετικά με την εξεταστέα ύλη του μαθήματος «Αρχές Λογιστικής» στην προκήρυξη 1Γ/2019 (ΦΕΚ 5/18.03.2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με γραπτό διαγωνισμό εξήντα (60) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Τράπεζα της Ελλάδος, μετά την ενημέρωση από την Τράπεζα και για τη διευκόλυνση των υποψηφίων διευκρινίζονται τα εξής :

Tο μάθημα «Αρχές Λογιστικής» διδάσκεται στη Β΄ τάξη των ΕΠΑ.Λ. του Τομέα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, από το βιβλίο «ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ», των συγγραφέων ΖΑΡΙΦΗ ΑΝΤ., ΚΟΝΤΑΚΟΥ ΑΡ., ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ Κ..

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω διαδικασία αρχίζει στις 2 Απριλίου 2019 ημέρα Τρίτη και λήγει στις 17 Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτηκαι ώρα 14:00.

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.

Αίτηση για την Προκήρυξη 1Γ/2019

Τ.Θ. 14308

Αθήνα Τ.Κ. 11510

Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 22ας Απριλίου 2019, ημέραςΔευτέρας.

Το Βρήκες ενδιαφέρον; Μοιράσου το!