Διαγωνισμός για θέσεις Δοκίμων Δικαστικών στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

Διαγωνισμός για θέσεις Δοκίμων Δικαστικών στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

Τρί, 04/12/2018 - 11:17 -- prosongr

Το Υπουργείο Οικονομικών προκηρύσσει διαγωνισμό για την πλήρωση 56 Δοκίμων Δικαστικών Πληρεξουσίων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Γίνεται γνωστό ότι στις 22 Νοεμβρίου 2018 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση πενήντα έξι (56) κενών οργανικών θέσεων Δοκίμων Δικαστικών Πληρεξουσίων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Τεύχος Γ’ 1389/22.11.2018). Επισημαίνουμε ότι στην προκήρυξη ορίζεται η 25η Φεβρουαρίου 2019 ως ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού και προσδιορίζονται τα τυπικά προσόντα για τη συμμετοχή σε αυτόν, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά .

Ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Βρήκες ενδιαφέρον; Μοιράσου το!