Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις θέσεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις θέσεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς

Τρί, 13/11/2018 - 12:59 -- prosongr

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη των εποχικών ή παροδικών αναγκών των βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών του Ο.Α.Ε.Δ., σύμφωνα με την ΣΟΧ2/2018 καθορίζεται από την 13/11/2018, ημέρα Τρίτη μέχρι και την 22/11/2018, ημέρα Πέμπτη.

Οι αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται, είτε αυτοπροσώπως, ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από τον αιτούντα πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του θεωρημένη από δημόσια αρχή, στη Διοίκηση του ΟΑΕΔ (Εθνικής Αντίστασης 8, ΑΛΙΜΟΣ, Τ.Κ.17456), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8.00 π.μ. μέχρι τις 14.30, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, εντός της ανωτέρω προθεσμίας στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

 

Διεύθυνση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ο.Α.Ε.Δ., Εθνικής Αντίστασης 8, ΑΛΙΜΟΣ, Τ.Κ.17456, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην με αρ.πρωτ.73860/24-10- 2018

Ανακοίνωση καθώς επίσης και στο αντίστοιχο παράρτημα αυτής.

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε ΕΔΩ

Το Βρήκες ενδιαφέρον; Μοιράσου το!