48 Εποχικές προσλήψεις στο δήμο Λαυρεωτικής

Παρ, 15/06/2018 - 15:46 -- proson.gr

Περιγραφή Θέσης


Ο Δήµος Λαυρεωτικής ανακοινώνει την πλήρωση σαράντα οκτώ (48) θέσεων στελεχών και λοιπού προσωπικού, παιδικών κατασκηνώσεων του κρατικού προγράµµατος, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την κάλυψη παροδικών αναγκών της αναφεροµένης στο θέµα παιδικής εξοχής, για τις εξής κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

1 Συντονιστής

3 Επιμελητές

15 Ομαδάρχες

3 Ειδ. Συνεργάτες

1 Βοηθός μάγειρα

10 Ψυχαγωγοί

3 Ειδ. Συνεργάτες Χειροτεχνίας

3 Γυμναστές

1 Διαχειριστής

1 Βοηθός διαχειριστή

1 Αποθηκάριος

1 Γιατρός

1 Νοσοκόμος

1 Μάγειροι

10 Εργάτες- Εργάτριες

1 Προσωπικό Καθαριότητας

1 Φύλακας

1 Ειδικός τεχνίτης

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της Δηµοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής, του Δήµου Λαυρεωτικής, Κουντουριώτη 1 – Λαύριο Αττικής, αρµόδια κ.Ζαρίφη Ζωή(τηλ. επικοιν. 22923-20176) και ώρες 08:00 π.µ. έως 14:30 µ.µ. εντός προθεσµίας 5 ηµερών, που αρχίζει από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ανάρτησής, ήτοι από 18.06.2018 έως 22.06.2018, στο κατάστηµα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του Δήµου Λαυρεωτικής.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε την αίτηση πατήστε ΕΔΩ


 

Ενημερώστε κάποιον φίλο σας που ίσως ενδιαφέρεται