50 θέσεις στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος

Τετ, 14/11/2018 - 13:27 -- proson.gr

Περιγραφή Θέσης


Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, πενήντα (50) ατόμων για την αντιμετώπιση των εκτάκτων και κατεπειγουσών αναγκών που έχουν προκύψει στο Κέντρο Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων (Κτίριο Αίγλη), ως ακολούθως:

8 ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

2 ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού

3 ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

3 ΠΕ Δασκάλων

1 ΠΕ Ψυχολόγων

1 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

1 ΠΕ Φιλολόγων

1 ΠΕ Αγγλικής Φιλολογίας

1 ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών

2 ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτικής

2 ΔΕ Νοσηλευτών

2 ΔΕ Οδηγών Γ ΄ ή Δ ΄ κατηγορίας

1 ΔΕ Οδηγών Δ ΄ ή Ε ΄ κατηγορίας

3 ΔΕ Πολιτισμικών Διαμεσολαβητών

6 ΔΕ Βοηθητικό Φυλακτικό Προσωπικό

7 ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας

6 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 14/11/2018 έως και 20/11/2018.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη Διεύθυνση Διοίκησης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Λ. Καλυβίων 2, Λαμία Τ.Κ. 35132 (Τμήμα Προσωπικού) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφορίες: 22313-54709, 22313-54708).

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

Ενημερώστε κάποιον φίλο σας που ίσως ενδιαφέρεται