8 θέσεις στη Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας

Τετ, 27/02/2019 - 15:35 -- proson.gr

Περιγραφή Θέσης


Η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων και μέχρι 60 ημερομίσθια ανά άτομο με απασχόληση εντός χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι 30/11/2019, στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας για την κάλυψη εποχιακών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2018 για τις παρακάτω ειδικότητες και αριθμό ατόμων, ως εξής :

7 ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΕΣ

1 ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση (θα την παραλάβουν από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής) με συνημμένα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Διοικητήριο, 311 00 Λευκάδα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (τηλ. επικοινωνίας: 26453 60740 και 26453 60743). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε( 5) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησης της παρούσας στο κατάστημα της υπηρεσίας μας (Ταχυδρομική Διεύθυνση Διοικητήριο, 311 00 Λευκάδα) και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Λευκάδας.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

 

Ενημερώστε κάποιον φίλο σας που ίσως ενδιαφέρεται

Με μια ματιά


8 θέσεις στη Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας


Περιοχή: