Επιθεωρητής Πωλήσεων στη Κομοτηνή

Πέμ, 27/06/2019 - 14:48 -- proson.gr

Περιγραφή Θέσης


H Karipidis & Partners – Υπηρεσίες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, για λογαριασμό πελάτη της, πολυεθνικό χρηματοοικονομικό όμιλο αναζητεί:

Επιθεωρητή Πωλήσεων (θέση πλήρης απασχόλησης με έδρα την Κομοτηνή)

Αρμοδιότητες:
• Συντηρεί και αναπτύσσει το δίκτυο πωλήσεων στην γεωγραφική περιοχή της αρμοδιότητάς του.
• Εφαρμόζει το πλάνο και εκπληρώνει τους στόχους των πωλήσεων σύμφωνα με τη στρατηγική της Εταιρείας.
• Διαχείριση προσωπικού και παρακολούθηση της απόδοσης.
• Διασφάλιση εφαρμογής της εμπορική πολιτικής της εταιρίας.

Απαιτούμενα προσόντα:
• Ηλικία άνω των 35 ετών.
• Επαγγελματική εμπειρία 5 τουλάχιστον ετών σε ανάλογη θέση ή θέση πωλήσεων.
• Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ.
• Πολύ καλή γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
• Πολύ καλή γνώση MS Office.
• Δίπλωμα οδήγησης.

Επιπλέον δεξιότητες που θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα:
• Ομαδικότητα.
• Εξαιρετική ικανότητα επικοινωνίας.
• Ικανότητα εργασίας σε ομάδες και επίτευξης αποτελεσμάτων σε συνθήκες πίεσης.
• Οργανωτικές ικανότητες και προσοχή στη λεπτομέρεια, αναλυτική και συνθετική σκέψη.
• Διαπραγματευτική ικανότητα.

Η εταιρεία προσφέρει:
• Σταθερό μηνιαίο μισθό και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
• Bonus επίτευξης στόχων.
• Άριστες συνθήκες εργασίας σε σύγχρονο, δυναμικά αναπτυσσόμενο επαγγελματικό περιβάλλον.
• Συνεχή εκπαίδευση.
• Προοπτικές ανάπτυξης και εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση με την ένδειξη mexethraki.


Στείλτε το βιογραφικό σας πατώντας στην καρτέλα "Κάνε αίτηση" ή στην καρτέλα "Ενδιαφέρομαι γι αυτή τη θέση"

Γραφείο διασύνδεσης ΔΠΘ

Ενημερώστε κάποιον φίλο σας που ίσως ενδιαφέρεται