Γραμματεία - back office από Εκπαιδευτικό Οργανισμό στην Αθήνα

Πέμ, 19/12/2019 - 13:36 -- proson.gr

Περιγραφή Θέσης


Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός GoLearn, στο Κέντρο της Αθήνας, ενδιαφέρεται να εντάξει στην ομάδα του, back office Organizer με βασικές αρμοδιότητες την παροχή γραμματειακής υποστήριξης, την οργάνωση των πληροφοριών και την εξυπηρέτηση πελατών και επιμορφούμενων.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για τα παρακάτω :

- Παροχή διοικητικής υποστήριξης, οργάνωση γραφείου, ταξινόμηση εγγράφων
- Διαχείριση εισερχόμενων κλήσεων και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
- Οργάνωση Πληροφοριών, καταχώρηση ζητήσεων και εγγραφών στα επιμορφωτικά προγράμματα, καταχώρηση ακινήτων
- Επικοινωνία (δια ζώσης και τηλεφωνική) με επιμορφούμενους για ενημέρωσή τους
- Καθορισμός ραντεβού (Αναθέσεις, Συναντήσεις, Υποδείξεις)
- Συντονισμός συνεργατών
- Οργάνωση Αρχείων (Track Record, Filing System)
- Data Entry (Εισαγωγή, επεξεργασία και διαχείριση πληροφοριών σε εταιρικά προγράμματα τύπου ERP, CRM, CTI)
- Reporting
- Διατήρηση και διαχείριση επαφών (email, τηλέφωνα)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

Απόφοιτος ΑΕΙ - ΤΕΙ
Εργασιακή προϋπηρεσία (2 χρόνια και άνω)
Τεχνική Κατανόηση σχετικά με θέματα επιμόρφωσης και με θέματα εκπαιδευτικών προγραμμάτων
Άριστη γνώση χειρισμού υπολογιστή και κατανόηση προγραμμάτων CRM
Άριστη γνώση MS Office
Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου
Συνδυαστική σκέψη
Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
Ικανότητα απόδοσης υπό πίεση
Κατανόηση λογιστικών μεγεθών

H expert χρήση του excel θα εκτιμηθεί επιπρόσθετα

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Οργανωτικότητα με άριστες ικανότητες προτεραιοποίησης
Ομαδικό Πνεύμα
Ευγένεια, ευελιξία, υπομονή


Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:

Σταθερή πακέτο αποδοχών
Σταθερή Εργασία σε ένα δομημένο κι ευχάριστο περιβάλλον
Επιβράβευση Αποδοτικότητας
Πρωινή 8ωρη απασχόληση (Δευτ-Παρ)
Καθημερινό μενού φαγητό από chef της εταιρείας με ελάχιστο κόστος

Αποστολή Βιογραφικού με subject "Golearn"

Ενημερώστε κάποιον φίλο σας που ίσως ενδιαφέρεται