Ηλεκτρολόγος TE Κόρινθος

Παρ, 06/12/2019 - 13:51 -- proson.gr

Περιγραφή Θέσης


Η DS Smith Hellas S.A., μεγάλη πολυεθνική Εταιρεία με ηγετική θέση στον τομέα Συσκευασίας, αναζητά Ηλεκτρολόγο για πλήρη απασχόληση στο τμήμα Συντήρησης του Εργοστασίου Κορίνθου

Περιγραφή θέσης
Ο κάτοχος της θέσης θα είναι μέλος της ομάδας συντήρησης και θα αναφέρεται στον προϊστάμενο συντήρησης του εργοστασίου.

Βασικά καθήκοντα
- Είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του ηλεκτρολογικού/ ηλεκτρονικού εξοπλισμού των παραγωγικών μονάδων
- Συμμετέχει στις τακτικές συντηρήσεις, στην βελτίωση και εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων
- Συνεργάζεται με τα υπόλοιπα τμήματα για την επίλυση βλαβών κατά την παραγωγική διαδικασία

Απαιτούμενα Προσόντα
- Πτυχίο ΤΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
- Καλή γνώση αγγλικών και χρήσης Η/Υ (θα προσμετράει θετικά).
- Προϋπηρεσία 3ετή σε αντίστοιχη θέση
- Καλή γνώση κλασικού αυτοματισμού, ρυθμιστών στροφών
- Η γνώση προγραμματισμού PLC θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
- Ευελιξία και ικανότητα εργασίας υπό πίεση, με προσήλωση στην ακρίβεια και λεπτομέρεια
- Ομαδικό πνεύμα θέληση για συνεχή μάθηση και ανάπτυξη.
- Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες

Προσφέρουμε:
- Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών βάσει εμπειρίας και ικανοτήτων
- Εργασιακή εμπειρία σε μεγάλο πολυεθνικό οργανισμό
- Συνεχή Εκπαίδευση

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για την παραπάνω θέση εργασίας παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας

 Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ.

Ενημερώστε κάποιον φίλο σας που ίσως ενδιαφέρεται