Οικονομολόγος στη ΙΩΝΙΚΗ ΕΤΕ στη Ξάνθη

Πέμ, 13/02/2020 - 13:34 -- proson.gr

Περιγραφή Θέσης


Η Οικονομική Διεύθυνση της εταιρείας ΙΩΝΙΚΗ ΕΤΕ αναζητά Οικονομολόγο προς περαιτέρω στελέχωση του τμήματος.

Αρμοδιότητες:
-Διενέργεια & παρακολούθηση οικονομικού προγραμματισμού (budget/forecast)
-Διενέργεια & παρακολούθηση οικονομικών αναλύσεων & αναφορών
-Σύνταξη εκθέσεων οικονομικών αποτελεσμάτων
-Σύνταξη, παρακολούθηση, επεξεργασία φορολογικών διαδικασιών
-Παρακολούθηση εταιρειών (καταστατικά, οικονομικά, φορολογικά, δηλώσεις)
-Παρακολούθηση & ενημέρωση πορείας ομίλου και θυγατρικών προς τη διοίκηση
-Επίβλεψη καθημερινής ροής εργασιών ομίλου και θυγατρικών
-Οικονομικές μελέτες αξιολόγησης επενδύσεων
-Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών

Απαραίτητα προσόντα:
-Πτυχιούχος ανώτατης οικονομικής σχολής
-Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Α` τάξης
-Επαγγελματική εμπειρία
-Άριστη γνώση φορολογικών νόμων
-Άριστη χρήστη H/Y & MS Office
-Άριστη γνώση αγγλικών
-Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες
-Επιχειρηματική σκέψη
Επιθυμητά προσόντα:
-Μεταπτυχιακός τίτλος στη Λογιστική ή στα Χρηματοοικονομικά

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα  έως τις 29/02/2020.

 

Από το Γραφείο Διασύνδεσης ΔΠΘ

Ενημερώστε κάποιον φίλο σας που ίσως ενδιαφέρεται

Με μια ματιά


Οικονομολόγος στη ΙΩΝΙΚΗ ΕΤΕ στη Ξάνθη