Με μια ματιάΩρομίσθιο Προσωπικό στην ΑΕΝ Ηπείρου

Τρί, 22/01/2019 - 13:50 -- proson.gr

Περιγραφή Θέσης


Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ηπείρου, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικού έτους 2018-2019 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), προκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2638/1998 (ΦΕΚ 204 Α΄ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 2904.4/51839/2018/09-07-2018 Απόφασης ΥNANΠ/ΔΔΥ δ΄, ως κατωτέρω, ανά ειδικότητα και ανώτατο αριθμό ο οποίος τελικά θα διαμορφωθεί λαμβανομένου υπόψιν του αριθμού των σπουδαστών που θα φοιτήσουν.

Προκηρυσσόμενη θέση:
- Ενας (01) Πλοίαρχος Α΄ τάξης Ε.Ν

Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού ΗΠΕΙΡΟΥ στα τηλέφωνα 26820-22095-96-97. Αρμόδιοι οι: Σημ/ρος Λ.Σ. ΜΠΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗΣ Παναγιώτης και Αρχ/στης Λ.Σ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ Παρασκευή.

Σχετικός σύνδεσμος:http://diavgeia.gov.gr 

Ενημερώστε κάποιον φίλο σας που ίσως ενδιαφέρεται

Με μια ματιά


Ωρομίσθιο Προσωπικό στην ΑΕΝ Ηπείρου


Περιοχή: