Πολιτικός Μηχανικός στη Θεσσαλονίκη

Τρί, 02/04/2019 - 12:18 -- proson.gr

Περιγραφή Θέσης


Η TRUSS Constructions ζητάει για συνεργασία Πολιτικό Μηχανικό Α.Ε.Ι. (κατά προτίμηση γυναίκα) για ιδιωτικά έργα στη Θεσσαλονίκη και στην επαρχία.

Η υποψήφια θα πρέπει να έχει τριετή τουλάχιστον εμπειρία σε κοστολόγηση τεχνικών έργων (προμετρήσεις, επικοινωνία με προμηθευτές, προετοιμασία φακέλου προσφοράς) ή σε εκτέλεση οικοδομικών έργων (επίβλεψη συνεργείων και υπεργολάβων, παραγγελίες υλικών, χρονικός προγραμματισμός).

 

Στείλτε το βιογραφικό σας πατώντας στην καρτέλα "Κάνε αίτηση" ή στην καρτέλα "Ενδιαφέρομαι γι αυτή τη θέση"

Γραφείο διασύνδεσης ΔΠΘ

Ενημερώστε κάποιον φίλο σας που ίσως ενδιαφέρεται

Με μια ματιά


Πολιτικός Μηχανικός στη Θεσσαλονίκη