Προκηρύξεις για 75 θέσεις εργασίας στον ευρύτερο δημόσιο τομέα

Τρί, 01/08/2017 - 12:37 -- proson.gr

Περιγραφή Θέσης


Στη Διαύγεια ανακοινώθηκαν οι παρακάτω 75 εποχικές θέσεις σε διάφορες ειδικότητες

Θέσεις εργασίας για 41 άτομα στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα ενός (41) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του Γ.Ν. Κέρκυρας που εδρεύει στην Κέρκυρα του Ν. Κέρκυρας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης

Θέσεις εργασίας 20 ατόμων στο Δ. Βοΐου

Θέσεις εργασίας 8 εργατών και τεχνιτών στο Δ. Κερατσινίου – Δραπετσώνας

Πρόσληψη συνολικά οκτώ (8) ατόμων και συγκεκριμένα πέντε (5) τεχνιτών κηπουρών (ΔΕ) και τριών (3) εργατών κήπων (ΥΕ) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τριών (3) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών Πυρασφάλειας- Πυροπροστασίας του Δήμου μας.

Θέσεις εργασίας 5 ατόμων στο Δ. Οροπεδίου Λασιθίου

Θέση εργασίας για παιδαγωγό στο Δήμο Καρδίτσας

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόµου, για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Καρδίτσας», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2014 – 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (2α) «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ-ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ», στον ∆ήµο Καρδίτσας που εδρεύει στη Καρδίτσα Ν. Καρδίτσας και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης

 

Ενημερώστε κάποιον φίλο σας που ίσως ενδιαφέρεται