Προσλήψεις στο Δήμο Τρίπολης

Πέμ, 30/05/2019 - 15:36 -- proson.gr

Περιγραφή Θέσης


Ο Δήμαρχος Τρίπολης ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως δύο (2) μήνες, συνολικά τριάντα δύο (32) ατόμων για τις ανάγκες λειτουργίας των παιδικών κατασκηνώσεων του Δήμου στο Παράλιο Άστρος. Συγκεκριμένα:

 Ενός (1) αρχηγού, απόφοιτου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, σχολής Φυσικής Αγωγής ή Παιδαγωγικής σχολής.

 Πέντε (5) πτυχιούχων ή φοιτητών σχολών Φυσικής Αγωγής Ένας τουλάχιστον εκ των ανωτέρω πτυχιούχων ή φοιτητών θα πρέπει να κατέχει πιστοποίηση ναυαγοσώστη.

 Δώδεκα (12) ομαδαρχών πτυχιούχων ή φοιτητών σχολών Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. και ελλείψει αυτών αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 Ενός κοινωνικού επιστήμονα Ψυχολόγου ή Κοινωνικού Λειτουργού.

 Ενός (1 ) ιατρού, και ελλείψει αυτού νοσηλευτή

 Ενός (1) νοσηλευτή και ελλείψει αυτού βοηθού νοσηλευτή

 Ενός (1) μάγειρα.

 Έξι (6) τραπεζοκόμων

 Δύο (2) καθαριστριών

 Ενός (1) φύλακα και

 Ενός (1) εργάτη γενικών καθηκόντων, κατά προτίμηση με άδεια ικανότητας οδηγού τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας.

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν υποβληθεί στον Δήμο Τρίπολης το αργότερο έως και 3 Ιουνίου 2019.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Ενημερώστε κάποιον φίλο σας που ίσως ενδιαφέρεται