Προσλήψεις στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τετ, 09/01/2019 - 13:21 -- proson.gr

Περιγραφή Θέσης


Για να δείτε αναλυτικά τις πληροφορίες πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

Δύο (2) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ» 

Δύο (2) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «BMP/1.2/2619/2017/INNOViMENTOR “Δημιουργία καινοτομίας στην διαδικασία παραγωγής τουρισμού σε απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές με ένα νέο πρότυπο τουριστικής κινητικότητας, συνεργασίες πολυεπίπεδων φορέων και δικτύων γνώσης με σκοπό την πρόσβαση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην τουριστική αγορά» 

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «NEORION - Προώθηση πράσινων ναυτιλιακών τεχνολογιών και νέων υλικών για την ενίσχυση της βιώσιμης ναυπηγικής βιομηχανίας στην περιοχή Αδριατικής Ιονίου» 

Τέσσερις (4) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης του έργου Προγράμματος «ΑΥΤΟΝΟΜΩ - Αυτόνομα ευφυή κτίρια μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας σε διασύνδεση με βιώσιμα συστήματα μεταφορών» 

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ΠΜΣ «ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» 

Καταληκτική ημερομηνία: Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019

Ενημερώστε κάποιον φίλο σας που ίσως ενδιαφέρεται

Με μια ματιά


Προσλήψεις στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου


Περιοχή: