Θέσεις εργασίας στην COSMOS4U στη Ξάνθη

Παρ, 18/01/2019 - 10:36 -- proson.gr

Περιγραφή Θέσης


Η εταιρία ανάπτυξης λογισμικού COSMOS4U (www.cosmos4u.net) με έδρα την Ξάνθη, ζητούνται για άμεση πρόσληψη:

Στέλεχος - Μηχανικός Πωλήσεων (κωδικός θέσης ΜΗΧ – 2019).

ΑΡΜΟΔΙOΤΗΤΕΣ:
 Πώληση λογισμικού ΔΕΥΑ
 Προετοιμασία προσφορών και παρουσίασή τους σε πελάτες
 Υλοποίηση στόχων πωλήσεων
 Κλαδική μελέτη

ΠΡΟΣOΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦIΟΥ
 Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και Η/Υ
 Προϋπηρεσία στον κλάδο
 Ευχέρεια στην επικοινωνία
 Τάξη, μεθοδικότητα και οργάνωση, υπολογιστικές ικανότητες, εχεμύθεια
 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες)

Τεχνικός ΙΤ (κωδικός θέσης ΙΤ – 2019).

ΑΡΜΟΔΙOΤΗΤΕΣ:
 Τεχνικός συντήρησης και συναρμολόγησης Η/Υ
 Συντήρηση και aναβάθμιση δικτύων
 Ρυθμίσεις και εγκατάσταση λογισμικού
 Διαχείρισης web, mail Servers
 Παρακολούθηση IT Συστημάτων και Σχεδιασμός Αλλαγών
 Παρακολούθηση διαδικασιών backup και δοκιμές restore
 Βοήθεια και υποστήριξη σε Hardware και Software θέματα

Προσόντα
 Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ Πληροφορικής
 Πολύ καλές γνώσεις Η/Υ, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών (εγκατάσταση Η/Υ, εκτυπωτών, περιφερειακών)
 Άριστη γνώση Microsoft Server Λειτουργικών και υπηρεσιών
 Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
 Διάθεση για μάθηση και εξέλιξη
 Πολύ καλές οργανωτικές δεξιότητες
 Ικανότητα να μπαίνουν σε προτεραιότητα οι εργασίες που έχουν ανατεθεί
 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες)

Αποστολή Βιογραφικών μέσω email έως 31/01/2019.

 

Στείλτε το βιογραφικό σας πατώντας στην καρτέλα "Κάνε αίτηση" ή στην καρτέλα "Ενδιαφέρομαι γι αυτή τη θέση"

Γραφείο διασύνδεσης ΔΠΘ

Ενημερώστε κάποιον φίλο σας που ίσως ενδιαφέρεται