Θέσεις εργασίας στο Δήμο Λάρισας

Τετ, 23/05/2018 - 14:09 -- proson.gr

Περιγραφή Θέσης


Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Πρασίνου.

  • ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
  • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2
  • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB 1
  •  ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟ) 2
  • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 25
  • ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ 1
  • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 3

Δείτε την προκήρυξη αναλυτικά ΕΔΩ

Ενημερώστε κάποιον φίλο σας που ίσως ενδιαφέρεται