Υπεύθυνος πληροφορικής - μηχανογράφησης σε φορέα Πιστοποίησης

Τρί, 10/11/2020 - 13:39 -- proson.gr

Περιγραφή Θέσης


Εταιρεία Πιστοποίησης Προσόντων με έδρα την Αθήνα αναζητά υπεύθυνο πληροφορικής και μηχανογράφησης για πλήρη απασχόληση.

Βασική Αποστολή θέσης θέσης

•    Προσφορά τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης IT του φορέα,
•    Προετοιμασία, συντονισμός και Διεξαγωγή εξετάσεων στα συνεργαζόμενα κέντρα
•    Διαχείριση καθημερινών λειτουργιών του τμήματος - Επαφή με συνεργαζόμενα κέντρα
•    Παροχή καινοτόμων προτάσεων και λύσεων με σκοπό τη βελτίωση της υποδομής του τμήματος
•    Διαχείριση νέων έργων της Εταιρίας

Συμπληρωματική αποστολή θέσης

•    Να παρακολουθεί τη συμμόρφωση του οργανισμού με το σύνολο της νομοθεσίας που αφορά την προστασία δεδομένων, επίσης κατά τη διάρκεια ελέγχων, δραστηριοτήτων ενημέρωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού που συμμετέχει σε πράξεις επεξεργασίας.

Τυπικά προσόντα

•    Πτυχίο/Δίπλωμα ΑΕΙ/ΤΕΙ σε θετικές επιστήμες με εμφαση σε,  Πληροφορική/Μηχανικοί ΗΥ/Ψηφιακά Συστήματα
•    Τριετής (τουλάχιστον) επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της Μηχανογράφησης/Πληροφορικής/Δίκτυα/Project Maganement
•    Επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της προστασίας προσωπικών δεδομένων

Επιθυμητά προσόντα

•    Γνώση Προγραμματισμού, εφαρμογές νέων τεχνολογιών και Τ.Π.Ε
•    Γνώσεις και εμπειρία στο Project Management
•    Γνώση λειτουργίας Ολοκληρωμένων Συστημάτων Τηλεκατάρτισης (ΟΣΤΚ)
•    Ικανότητα διαχείρησης, συντήρησης και υποστήριξης H/W και S/W
•    Ικανότητα εκτέλεσης εργασιών ποιοτικού ελέγχου στα παραδοτέα από IT συνεργάτες για website/crm/erp
•    Ικανότητα παρακολούθησης dealine και χρονοδιαγραμμάτων
•    Γνώσεις χειρισμού συστημάτων CRM/ERP/SoftOne 
•    Άριστη γνώση εγκατάστασης και διαχείρισης δικτύων και τηλεφωνικών κέντρων
•    Ικανότητες Οργάνωσης και υποστήριξης της παροχής υπηρεσιών back office & front office 
•    Εκπαίδευση στελεχών εταιρείας
•    Ικανότητα οργάνωσης συντονισμού δράσης ελέγχου δραστηριοτήτων/διεργασιών

Αρμοδιότητες & Καθήκοντα θέσης

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
•    Έκδοση καρτών υποψηφίων και επανέκδοση όπτοτε απαιτηθεί

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
•    Έλεγχος προδιαγραφών εξεταστικού κέντρου
•    Συμμετοχή στην επαναξιολόγηση των κέντρων 

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
•    Προγραμματισμός υλοποίησης Εξετάσων
•    Έλεγχος λειτουργίας λογισμικού πριν την υλοποίηση των εξετάσεων
•    Διενέργεια Εξετάσεων
•    Λήψη και διαβίβαση αποτελεσμάτων εξετάσεων
•    Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας Εξετάσεων,Εμπιστευτικότητα

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
•    Διαχείριση πόρων IT φορέα
•    Λήψη αντιγράφων ασφαλείας και έλεγχος δυνατότητας ανάκτησης αυτών
•    Έλεγχος για την καλή λειτουργία και τον έλεγχο ασφάλειας του computer room
•    Εφαρμογή πολιτικής ασφάλειας όσο αφορά τα πληροφοριακά συστήματα
•    Ανάπτυξη – Συντήρηση και εφαρμογή της μηχανοργάνωσης των διαφόρων υπηρεσιών εσωτερικών ή και εξωτερικών του φορέα
•    Εισήγηση τεχνικών χαρακτηριστικών IT Center για την προμήθεια τους
•    Εκτέλεση εργασιών ποιοτικού ελέγχου στα παραδοτέα από IT συνεργάτες

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
•    να παρακολουθεί τη συμμόρφωση του φορέα με το σύνολο της νομοθεσίας που αφορά την προστασία δεδομένων.
•    να παρέχει συμβουλές στην εταιρεία σε θέματα που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων και να παρακολουθεί τα αποτελέσματά τους·
•    να λειτουργεί ως σημείο επαφής για αιτήματα φυσικών προσώπων που αφορούν την επεξεργασία των δεδομένων τους και την άσκηση των δικαιωμάτων τους·
•    να λειτουργεί ως σημείο επαφής  με αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές και να ενημερώνει και να συμβουλεύει για τα σχετικα ζητηματα το φορέα καθώς και το προσωπικό που απασχολεί.

Στείλτε email με το  βιογραφικό σας στην διεύθυνση [email protected] με subject "υπεύθυνος πληροφορικής και μηχανογράφησης".

- Βιογραφικά που δεν πληρούν τα παραπάνω χαρακτηριστικά δεν θα γίνουν δεκτά

Ενημερώστε κάποιον φίλο σας που ίσως ενδιαφέρεται

Με μια ματιά


Υπεύθυνος πληροφορικής - μηχανογράφησης σε φορέα Πιστοποίησης


Περιοχή: