Δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα αναζητά Junior Data Analyst/Programmer

Δευ, 13/02/2017 - 17:02 -- ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Περιγραφή Θέσης


Junior Data Analyst/Programmer 

Περιοχή: Αττική

Δικηγορική Εταιρεία: Ζητεί στέλεχος για το τμήμα μηχανογράφησης με ειδικότητα στην ανάλυση δεδομένων (Data Analysis).

 Καθήκοντα:
Διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων, οργάνωση και παραγωγή αναφορών, συμμετοχή σε projects ανάπτυξης αυτοματοποιημένων εργαλείων για την ομαδοποίηση και παρουσίαση δεδομένων.

 Προσόντα:
Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ κατεύθυνσης πληροφορικής/μηχανικού ή στατιστικής.

Άριστη γνώση:

  • Microsoft Office Excel: Advanced Formulas, VBA, Pivot Tables κλπ.
  • Microsoft Office Word: Mail Merge κλπ.

Επιθυμητές Γνώσεις:

  • Βάσεων Δεδομένων (Microsoft SQL).
  • Προγραμματισμός σε .NET (VB, C#, ASP).
  • Αγγλικών.

 Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα:
Γνώσεις δικτύων και γενικής συντήρησης υπολογιστών, helpdesk.

 Προϋπηρεσία:
Τουλάχιστον 2 έτη σε συναφές αντικείμενο.

Απαραίτητη η εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας για τους άνδρες υποψήφιους.

 Ικανότητες:
Διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων, επίλυσης σύνθετων προβλημάτων, αναλυτική σκέψη και εργασία σε αυστηρά χρονοδιαγράμματα.

Γρήγορη αφομοίωση καινούριων γνώσεων αυξημένη οργανωτικότητα.

Άριστη προφορική και γραπτή επικοινωνία και απόλυτα ικανοί να εργάζονται σε μικρές ομάδες.


Στείλτε το βιογραφικό σας πατώντας στην καρτέλα "Κάνε αίτηση" ή στην καρτέλα "Ενδιαφέρομαι γι αυτή τη θέση" 

Ενημερώστε κάποιον φίλο σας που ίσως ενδιαφέρεται

Με μια ματιά


Δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα αναζητά Junior Data Analyst/Programmer


Περιοχή: