Με μια ματιά


Κατηγορία:

Περιοχή:
Ωράριο:

Web Developer PHP/MySQL

Web Developer PHP/MySQL

Παρ, 04/01/2019 - 17:11 -- TotalWeb

Περιγραφή Θέσης


Εάν ο προγραμματισμός σε PHP είναι το αντικείμενό σου και σε συναρπάζει το διαδίκτυο και οι τεχνολογίες του, τότε είσαι ο άνθρωπός μας!

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Δυνατότητα ανάπτυξης εφαρμογών σε PHP/MySQL
  • Εμπειρία στη χρήση κάποιου PHP framework (π.χ. CodeIgniter)
  • Εμπειρία σε open source εφαρμογές όπως Opencart, Prestashop, Joomla, MODx, WordPress κ.α.
  • Χρήση τεχνολογιών όπως HTML5, CSS3, JQuery κτλ, για την ανάπτυξη client side λειτουργιών

Επιπρόσθετα προσόντα:

Με μια ματιά


Web Developer PHP/MySQL

Κατηγορία:

Περιοχή:

Ωράριο:

Με μια ματιά


Κατηγορία:

Περιοχή:
Περιοχή: 

Ωράριο:

9 Θέσεις στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

9 Θέσεις στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Παρ, 18/01/2019 - 12:06 -- proson.gr

Περιγραφή Θέσης


Για να δείτε αναλυτικά τις πληροφορίες πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

Με μια ματιά


9 Θέσεις στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Κατηγορία:

Περιοχή:
Περιοχή: 

Ωράριο:

Με μια ματιά


Κατηγορία:

Περιοχή:
Περιοχή: 

Ωράριο:

Θέσεις στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Θέσεις στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Παρ, 18/01/2019 - 11:59 -- proson.gr

Περιγραφή Θέσης


Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 7η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 27/11/2018, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντ

Με μια ματιά


Θέσεις στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Κατηγορία:

Περιοχή:
Περιοχή: 

Ωράριο:

Με μια ματιά


Κατηγορία:

Περιοχή:
Περιοχή: 

Ωράριο:

Θέσεις στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Θέσεις στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Παρ, 18/01/2019 - 11:54 -- proson.gr

Περιγραφή Θέσης


Για να δείτε αναλυτικά τις πληροφορίες πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

Με μια ματιά


Θέσεις στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Κατηγορία:

Περιοχή:
Περιοχή: 

Ωράριο:

Με μια ματιά


Κατηγορία:

Περιοχή:
Περιοχή: 

Ωράριο:

Προσλήψεις στο ΕΛΚΕΘΕ

Προσλήψεις στο ΕΛΚΕΘΕ

Παρ, 18/01/2019 - 11:51 -- proson.gr

Περιγραφή Θέσης


Για να δείτε αναλυτικά τις πληροφορίες πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

Με μια ματιά


Προσλήψεις στο ΕΛΚΕΘΕ

Κατηγορία:

Περιοχή:
Περιοχή: 

Ωράριο:

Με μια ματιά


Κατηγορία:

Περιοχή:
Περιοχή: 

Ωράριο:

Καθηγητές στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Καθηγητές στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Παρ, 18/01/2019 - 11:43 -- proson.gr

Περιγραφή Θέσης


Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής «ΚΔΕΜ» ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τρία (3) συνολικά άτομα για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Ι.Δ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙ

Με μια ματιά


Καθηγητές στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Κατηγορία:

Περιοχή:
Περιοχή: 

Ωράριο:

Με μια ματιά


Κατηγορία:

Περιοχή:
Περιοχή: 

Ωράριο:

Βρεφονηπιοκόμος στο Δήμο Κέρκυρας

Βρεφονηπιοκόμος στο Δήμο Κέρκυρας

Παρ, 18/01/2019 - 11:40 -- proson.gr

Περιγραφή Θέσης


Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ενός (1) ατόµου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΝΠ∆∆ «Οργανισµός Κο

Με μια ματιά


Βρεφονηπιοκόμος στο Δήμο Κέρκυρας

Κατηγορία:

Περιοχή:
Περιοχή: 

Ωράριο:

Με μια ματιά


Κατηγορία:

Περιοχή:
Περιοχή: 

Ωράριο:

Στέλεχος Οικονομικής Διαχείρισης στο ΚΕΓ

Στέλεχος Οικονομικής Διαχείρισης στο ΚΕΓ

Παρ, 18/01/2019 - 11:31 -- proson.gr

Περιγραφή Θέσης


Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, ΝΠΙΔ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της υλοποίησης εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ 2014-2020, προβαίνει στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ακόλουθη θέση:

Με μια ματιά


Στέλεχος Οικονομικής Διαχείρισης στο ΚΕΓ

Κατηγορία:

Περιοχή:
Περιοχή: 

Ωράριο:

Με μια ματιά


Κατηγορία:

Περιοχή:
Ωράριο:

Θέσεις εργασίας στην COSMOS4U στη Ξάνθη

Θέσεις εργασίας στην COSMOS4U στη Ξάνθη

Παρ, 18/01/2019 - 10:36 -- proson.gr

Περιγραφή Θέσης


Η εταιρία ανάπτυξης λογισμικού COSMOS4U (www.cosmos4u.net) με έδρα την Ξάνθη, ζητούνται για άμεση πρόσληψη:

Στέλεχος - Μηχανικός Πωλήσεων (κωδικός θέσης ΜΗΧ – 2019).

Με μια ματιά


Θέσεις εργασίας στην COSMOS4U στη Ξάνθη

Κατηγορία:

Περιοχή:

Ωράριο:

Σελίδες