Τo ΝΠΔΔ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) φυσικό πρόσωπο για την κάλυψη...

Wed, 09/10/2019 - 12:11


Subscribe to ΜΜΕ / Δημοσιογράφοι