ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Κ.Κ.Π.Π.Α.) ανακοινώνει οτι καταρτίζονται κατάλογοι επικουρικού προσωπικού κατά κατηγορία και...

Wed, 18/03/2020 - 15:24


Subscribe to Τουρισμός/Ξενοδοχεία/Εστιατόρια