Ξεκινούν τις επόμενες μέρες, αμέσως μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ, οι διαδικασίες διορισμού των 456 εκπαιδευτικών, όπως ανακοίνωσε το...

Thu, 19/05/2016 - 12:57


Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ενέκρινε την πρόσληψη129 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 11 μηνών, με...

Thu, 19/05/2016 - 11:41


Ο αναπληρωτής Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορος Βερναρδάκης υπέγραψε την κατανομή τετρακοσίων πενήντα έξι (456), επιτυχόντων...

Wed, 18/05/2016 - 10:42


Μέχρι το τέλος του μήνα θα ξεκινήσει η δράση για τη δημιουργία 5.000 θέσεων σε δομές υπο-στήριξης των προσφύγων Τρεις προκηρύξεις πρόσληψης...

Mon, 16/05/2016 - 11:31O  ΕΟΠΥΥ καλεί τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούνταν ή απασχολούνται στην παροχή υπηρεσιών φύλαξης του ΕΟΠΥΥ, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον...

Mon, 16/05/2016 - 10:23


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1ΕΓ/2016 Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 1ΕΓ/2016 Προκήρυξη του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και...

Fri, 13/05/2016 - 10:30


ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1Σ/2016   Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης 1Σ/2016 (ΦΕΚ 1/7-3-2016, Τεύχος...

Fri, 13/05/2016 - 10:17Το υπουργείο Εσωτερικών καλεί οσους υποψηφίους, έλαβαν στο γραπτό διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. έτους 1998 βαθμολογία ίση ή ανώτερη της καθορισμένης...

Fri, 13/05/2016 - 10:13


Εγκρίθηκαν από το υπουργείο Εσωτερικών τριακοσίων εβδομήντα τεσσάρων (374) εποχικών συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου...

Thu, 12/05/2016 - 10:29


Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για 2.135 διορισμούς σε πέντε υπουργεία καλούνται να υποβάλουν άμεσα οι επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ έτους...

Thu, 12/05/2016 - 10:04Pages

Subscribe to Δημόσιο