Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 5Κ/2016 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας...

Wed, 14/12/2016 - 14:40


ΔΥΟ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΑΣΕΠ Δύο νέα αιτήματα έφθασαν στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΑΣΕΠ για την έγκριση 351 θέσεων τακτικού προσωπικού....

Wed, 14/12/2016 - 09:25


Ξεκινάει σήμερα η διαδικασία αιτήσεων για πενήντα δύο (52) θέσεις τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας...

Fri, 09/12/2016 - 08:44


Στις αρχές Δεκεμβρίου αναμένεται να προκηρυχθούν σταδιακά τρεις διαγωνισμοί του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 240 μονίμων εργαζομένων και με συμβάσεις...

Tue, 29/11/2016 - 10:343 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ Τετρακόσιες μία ευκαιρίες μόνιμης και εποχικής απασχόλησης προσφέρουν δεκάδες φορείς του Δημοσίου και της Τοπικής...

Tue, 29/11/2016 - 10:26


Παράταση πήρε το επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης έως τις 2/12. Παρατάθηκε η προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων για ένταξη στο επιδοτούμενο πρόγραμμα...

Fri, 25/11/2016 - 10:46


Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν την πρόσληψη, προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, σαράντα τεσσάρων (44) ατόµων ∆.Ε. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ...

Tue, 22/11/2016 - 11:42Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας πενήντα δύο (52) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπι- στημιακής Εκπαίδευσης στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας...

Mon, 21/11/2016 - 16:46


52 στη Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων (Δείτε εδώ περισσότερα ) Στο Εθνικό Τυπογραφείο βρίσκεται από την προηγούμενη εβδομάδα η προκήρυξη 4K/2016...

Thu, 17/11/2016 - 16:09


Εως τις 2 Δεκεμβρίου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις των υποψηφίων στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ (προκήρυξη 3Κ/2016, ΦΕΚ 8 02.11.2016, τεύχος προκηρύξεων...

Mon, 14/11/2016 - 10:10Pages

Subscribe to Δημόσιο