Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 4K/2016 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα...

Thu, 10/11/2016 - 11:32


Από το ΑΣΕΠ, Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 2Ε/2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 9/3-11-2016,  Τεύχος Προκηρύξεων...

Mon, 07/11/2016 - 10:35


Προσλήψεις 1.000 καθηγητών ετοιμάζει το υπουργείο Παιδείας προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της ενισχυτικής διδασκαλίας στα γυμνάσια και λύκεια της...

Tue, 25/10/2016 - 10:56


Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 3K/2016 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, πενήντα...

Mon, 24/10/2016 - 16:51Από τις 25 Οκτωβρίου αρχίζουν οι αιτήσεις των υποψηφίων στην προκήρυξη 2Κ/2016 του ΑΣΕΠ που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 35 θέσεων...

Wed, 02/11/2016 - 12:14


Το υπ. Πολιτισμού πρόκειται  να  προκηρύξει μέσω του ΑΣΕΠ αυτές τις προσλήψεις και τις διαδικασίες που ορίζονται τις επόμενες ημέρες....

Wed, 19/10/2016 - 11:36


ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Οι ωφελούμενοι του προγράμματος θα απασχοληθούν στις επτά υγειονομικές περιφέρειες από...

Mon, 17/10/2016 - 11:16Στην ΕΦΑ Φλώρινας και στο Ορυχείο Πεδίου Αμυνταίου θα απασχολη-θούν 47 αρχαιολόγοι Αιτήσεις για 98 θέσεις εποχικού προσωπικού δέχεται η...

Mon, 10/10/2016 - 12:10


Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιευτηκε η προκήρυξη για την πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας τριάντα πέ- ντε (35) θέσεων τακτικού...

Fri, 07/10/2016 - 13:04


Αίτημα πρόσληψης συνολικά 76 μονίμων υπαλλήλων έχει υποβάλλει προς το ΑΣΕΠ ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.,...

Wed, 28/09/2016 - 11:53Pages

Subscribe to Δημόσιο