Αιτήσεις για δωρεάν συμβουλευτική στο ΕΒΕΑ

δωρεάν συμβουλευτική

Αιτήσεις για δωρεάν συμβουλευτική στο ΕΒΕΑ

Wed, 22/04/2015 - 15:59 -- prosongr

Μέχρι τις 5 Μαΐου 2015 θα γίνονται δεκτές αιτήσεις επιχειρήσεων στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών για την ένταξή τους στο πρόγραμμα δωρεάν εξειδικευμένης «συμβουλευτικής» μέσω του «Συμβουλευτικού Κέντρου Επιχειρηματικότητας – Σ.Κ.ΕΠΙ.».

Συνολικά στο πρόγραμμα θα ενταχθούν 180 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Αθηναίων. Σε πενήντα από αυτές τις επιχειρήσεις, θα αναπτυχθούν συγκεκριμένα σχέδια δράσης για την εισαγωγή καινοτομιών στις διαδικασίες που συνθέτουν τη λειτουργία τους, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας τους ενώ παράλληλα, επιδιώκεται να προκύψουν δύο συνεργατικοί σχηματισμοί, στους οποίους θα συμμετέχουν 20 επιλεγμένες επιχειρήσεις από το σύνολο των επιχειρήσεων που μετέχουν στην πράξη, με στόχο την παραγωγή δύο σχεδίων δράσης που αναλύουν την υλοποίηση των αντίστοιχων συνεργατικών επιχειρηματικών μοντέλων.

Ενδεικτικά οι θεματικές κατηγορίες συμβουλευτικής περιλαμβάνουν: αναδιοργάνωση, χρηματοοικονομικά θέματα, εξοικονόμηση πόρων, ενίσχυση εξωστρέφειας, προβολή – προώθηση προϊόντων/υπηρεσιών, ορθή διαχείριση περιβάλλοντος.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν υφιστάμενες επιχειρήσεις του δευτερογενή και τριτογενή τομέα που λειτουργούν νόμιμα με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές: Ατομική Επιχείρηση, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.), Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.), Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.), Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.), Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν. Σ. Επ.), δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων, είναι Μικρομεσαίες σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008, δεν δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο σύμβασης δικαιόχρησης (franchising)

Αίτηση συμμετοχής μέχρι 15/05/2015 ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ε.Β.Ε.Α.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο «Σ.Κ.ΕΠΙ.» είναι μέλος του Δικτύου Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων. Το έργο και το Δίκτυο εντάσσονται στο αναπτυξιακό πρόγραμμα «Έργο: Αθήνα» και συγχρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττική 2007-2013 του ΕΣΠΑ.

Δεύτερη ευκαιρία για την ένταξή στην Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας – Θ.Ε.Α.

Εν τω μεταξύ δεύτερη ευκαιρία για την ένταξή τους στην Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας – Θ.Ε.Α. του Ε.Β.Ε.Α. έχουν οι νεοφυείς επιχειρήσεις που επιθυμούν, στα πρώτα τους βήματα, να αποκτήσουν δωρεάν στέγη, γραμματειακή και συμβουλευτική υποστήριξη και ευκαιρίες πρόσβασης σε κεφάλαια και επενδυτές.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών ανακοίνωσε τη νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη θερμοκοιτίδα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση ένταξης στη «Θερμοκοιτίδα Υποστήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων» (Θ.Ε.Α.) στην ιστοσελίδα της Θ.Ε.Α. www.THEAthensincube.gr, προκειμένου να εξασφαλίσουν δωρεάν χώρο, διοικητικό εξοπλισμό και εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη στα πρώτα τους βήματα. Η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 30/04/2015.

Υπενθυμίζεται ότι ο προηγούμενος κύκλος υποβολής αιτήσεων ολοκληρώθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2014. Υποβλήθηκαν συνολικά 143 επιχειρηματικές ιδέες για 50 θέσεις. Αυτή τη στιγμή στη θερμοκοιτίδα φιλοξενούνται ήδη 34 επιχειρηματικά σχήματα (ενδεικτικά, αντικείμενο των επιχειρηματικών σχημάτων είναι: ισογεωμετρική ανάλυση, εφαρμογές νανοτεχνολογίας, εφαρμογές πολυμέσων, τεχνολογία τροφίμων, πληροφορική, τουρισμός, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες κ.ά.)

Η Θ.Ε.Α. απευθύνεται σε νεοφυή σχήματα, είτε ομάδες ατόμων/επιστημόνων είτε υπό σύσταση εταιρείες, νέες επιχειρήσεις (έναρξη δραστηριοτήτων μετά την 1/06/2012), spin off από επιχειρήσεις που επιθυμούν εμπορικά να αξιοποιήσουν ερευνητικά αποτελέσματα και τεχνογνωσία με σκοπό να τα μετατρέψουν σε καινοτόμα προϊόντα ή υπηρεσίες. Η επιχειρηματική πρόταση μπορεί να περιλαμβάνει νέα υλικά ή άυλα προϊόντα ή νέες υπηρεσίες ή/και ένα καινοτόμο τρόπο διάθεσης νέων ή ήδη υπαρχόντων προϊόντων και υπηρεσιών.

 

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου στο Carrefour και κέρδισε 2.000 ευρώ

Το Βρήκες ενδιαφέρον; Μοιράσου το!