Αποτελέσματα Κοινωφελούς Εργασίας Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας

Αποτελέσματα Κοινωφελούς Εργασίας Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας

Tue, 16/04/2013 - 10:35 -- prosongr

 

O Μη Κυβερνητικός Οργανισμός «Equal Society – Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών» ανακοινώνει ότι αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης της υπ' αριθμ. ΚΟΧ.Π. 13.605/1/2013 ανακοίνωσης σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».
 
Οι προσληπτέοι οφείλουν εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, δηλαδή έως τις 24/04/2013, να αποστείλουν με συστημένη ταχυδρομική επιστολή στη διεύθυνση:
EQUAL SOCIETY, οδός Γουλιέλμου Δαίρπφελδ και Δημ. Βερροιώτη (είσοδος από Βούλη Βρεττού) 1ος όροφος, κεντρική πλατεία Λευκάδας, τα εξής:
Το έντυπο αποδοχής θέσης (Υπόδειγμα 1), με το οποίο αποδέχονται εγγράφως τη θέση εργασίας.
Την υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής της θέσης (Υπόδειγμα 2), σύμφωνα με το οποίο δηλώνουν υπεύθυνα ότι δεν εργάζονται, ότι δεν απασχολούνται σε άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα και η κάρτα ανεργίας τους είναι σε ισχύ.
Μία φωτοτυπία οποιουδήποτε εγγράφου που αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ (βιβλιάριο ασθενείας, βεβαίωση ΙΚΑ κλπ) . Όσοι δεν έχουν ήδη Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ θα τον παραλάβουν μόλις γίνει η πρόσληψη τους.
 
Στον πίνακα των απορριπτέων βρίσκονται: α) όσοι απορρίφθηκαν από το διαγωνισμό λόγω π.χ μη προσκόμισης έγκυρης κάρτας ανεργίας ή βεβαίωσης από τον ΟΑΕΔ και β) όσοι απορρίφθηκαν για θέσεις εργασίας για τις οποίες δεν πληρούσαν τα κριτήρια σύμφωνα με την πρόσκληση. Για όσες θέσεις εργασίας διέθεταν τα απαραίτητα προσόντα συμμετείχαν κανονικά στον διαγωνισμό.
 
Η αποκλειστική προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των πινάκων κατάταξης είναι πέντε εργάσιμες ημέρες και ξεκινά από Τρίτη 16/04/2013 έως και την Δευτέρα 22/04/2013.
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ενστάσεις κατατίθενται ή αποστέλλονται με συστημένη αποστολή απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π. (Πουλιού 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και όχι στα γραφεία της EQUAL SOCIETY στη Λευκάδα.
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα 26450 22578 ή 211-7051841.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα
ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"
 
 

Το Βρήκες ενδιαφέρον; Μοιράσου το!