ΑΣΕΠ: Αιτήσεις για κατάταξη ανέργων του ΟΑΕΔ σε μητρώα

ΑΣΕΠ: Αιτήσεις για κατάταξη ανέργων του ΟΑΕΔ σε μητρώα

Wed, 15/07/2015 - 17:08 -- prosongr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ

ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

Εγκρίθηκε από το ΑΣΕΠ και αναρτήθηκε στους δικτυακούς τόπους του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και του ΑΣΕΠ η Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ για την απασχόληση 2.417 ανέργων, ειδικοτήτων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Κατηγορίας, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Προώθηση της Απασχόλησης Μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα», για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών σε δημόσιους φορείς της χώρας.

Οι άνεργοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω διαδικασία πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ, έως και την 20η Ιουλίου 2015 και ώρα 12η μεσημβρινή την ειδική «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ», η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr).

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο πλήρες κείμενο της Δημόσιας Πρόσκλησης. 

Το Βρήκες ενδιαφέρον; Μοιράσου το!