ΑΣΕΠ: Οριστικά αποτελέσματα 45 θέσεων ΠΕ της Προκήρυξης 5Κ/2014

ΑΣΕΠ: Οριστικά αποτελέσματα 45 θέσεων ΠΕ της Προκήρυξης 5Κ/2014

Fri, 17/07/2015 - 12:46 -- prosongr
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5Κ/2014 - ΘΕΣΕΙΣ Π.Ε.)

Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 5Κ/2014 (ΦΕΚ 16/11-11-2014 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠσαράντα πέντε (45) θέσεων προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.E.), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην Εταιρεία Δ.Ε.Η. Ανανεώσιμες Α.Ε.
Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο μοναδικό κώδικα ο οποίος αναγράφεται στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής τους αίτησης σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητας.

Το Βρήκες ενδιαφέρον; Μοιράσου το!