ΑΣΕΠ: 8.194 αιτήσεις συμμετοχής για τις 450 θέσεις στη ΔΕΗ ΑΕ

ΑΣΕΠ: 8.194 αιτήσεις συμμετοχής για τις 450 θέσεις στη ΔΕΗ ΑΕ

Fri, 17/07/2015 - 12:50 -- prosongr
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Κ/2015

Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 3Κ/2015 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 4/3-6-2015, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων πενήντα (450)θέσεων προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.)υποβλήθηκαν συνολικά 3.917 αιτήσεις.

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας κατηγορίας εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 8.194 και αναλύεται ανά κλάδο - ειδικότητα ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ
ΔΕ ΑΝΑΛΥΤΕΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ (Τ4/Π) 439
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (Τ4/Α) 320
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Τ4/Γ) 344
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Τ4/Γ - ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ) 311
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Τ4/Β) 1.413
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΗΣ, ΥΗΣ & ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ (Τ4/Δ) 939
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Τ4/ΣΤ- ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΣ) 208
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Τ4/ΣΤ) 797
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Τ4/ΣΤ)(ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ-ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΕΣ) 200
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Τ4/ΣΤ)(ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) 167
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΕΚ (Τ4/Ε) 1.377
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Τ4/Ζ - ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ) 194
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΥΧΕΙΩΝ (Τ4/Θ) 1.000
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΥΧΕΙΩΝ (Τ4/Θ) (ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ) 192
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Τ4/Ι) 293
ΣΥΝΟΛΟ 8.194

Το Βρήκες ενδιαφέρον; Μοιράσου το!