Αύριο 5/8 ξεκινούν οι αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς της ΕΕΤΑΑ μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ

Αύριο 5/8 ξεκινούν οι αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς της ΕΕΤΑΑ μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ

Tue, 04/08/2015 - 12:46 -- prosongr

Από αύριο ημέρα Τεταρτη ξεκινούν οι αιτήσεις για την δωρεάν φιλοξενία των παιδιών τους στους παιδικούς σταθμούς της ΕΕΤΑΑ μέσω ΕΣΠΑ.

Στις 5/8 μέχρι και 18/8 μπορεί οποιος ενδιαφέρεται να κάνει αίτηση. Σήμερα θα ανακοινωθεί από την ΕΕΤΑΑ η αίτηση για το παρών πρόγραμμα

Η ΕΕΤΑΑ στο πλαίσιο της δράσης Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ 2015 - 2016 «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ ΔΒΜ) καθώς και στα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)  στο πλαίσιο ΕΣΠΑ 2014-2020, προσκαλεί για υποβολή αιτήσεων τους Φορείς/Δομές παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων ΜΕΑ, που διαθέτουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, καθώς και τους Ωφελούμενους.

Το πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ «Παιδικοί σταθμοι μέσω ΕΣΠΑ» θα υλοποιηθεί μέχρι την 31/08/2016 και έχει στόχο την αύξηση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των ωφελούμενων - γυναικών και ανδρών - στην εργασία.

Οι Αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερόμενων - γυναικών και ανδρών - υποβάλλονται στην ΕΕΤΑΑ.:

α) Μυλλέρου 73-77, 104 36 Αθήνα,

β) Αλεξ. Παπαναστασίου 33, 5ος όροφος, 412 22 Λάρισα και

γ) Τσιμισκή 27, 54624 Θεσσαλονίκη από 5/8/2015 έως 18/8/2015.

Προσοχή: οι αιτήσεις των Φορέων / ενδιαφερόμενων - γυναικών και ανδρών - θα ληφθούν υπόψη μόνον εφόσον κατατεθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των Φορέων και των ενδιαφερόμενων - γυναικών και ανδρών - περιγράφονται αναλυτικά στην προκήρυξη παρακάτω:

Το Βρήκες ενδιαφέρον; Μοιράσου το!