Βασικές γνώσεις και εξειδίκευση ανέργων στην Πληροφορική

Βασικές γνώσεις και εξειδίκευση ανέργων στην Πληροφορική

Mon, 24/06/2013 - 07:22 -- prosongr
Βασικές γνώσεις και εξειδίκευση ανέργων στην Πληροφορική
Ανοικτά για συμμετοχή είναι δύο προγράμματα κατάρτισης στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.
Το πρώτο πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους οι οποίοι ενδιαφέρονται για τη βασική ηλεκτρονική μάθηση.
Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά ανέργους οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες δεξιότητες στην Πληροφορική.
 
Το πρόγραμμα υποτροφιών αφορά σπουδές στη Διοίκηση, τη Ναυτιλία, στο Εμπόριο και στη Γεωργία. Αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 10 Ιουνίου
Στόχος των προγραμμάτων είναι η κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και η πιστοποίησή τους από αναγνωρισμένους φορείς, με σκοπό την αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προσόντων. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της μεικτής κατάρτισης και συνδυάζει ασύγχρονη τηλεκατάρτιση (εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω Διαδικτύου, χωρίς την παρουσία εκπαιδευτή) και διδασκαλία σεμιναριακού τύπου.
Κάθε σεμινάριο περιλαμβάνει τις ακόλουθες εκπαιδευτικές ενότητες:
Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων - Επεξεργασία κειμένου - Υπολογιστικά φύλλα - Χρήση Διαδικτύου - Δημιουργία βάσεων δεδομένων και παρουσιάσεων.
Με το πρόγραμμα αυτό επιτυγχάνεται κυρίως η αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων του πληθυσμού των γεωγραφικά απομακρυσμένων περιοχών και της νησιωτικής χώρας, με την εφαρμογή εκπαιδευτικών μεθόδων που αναπτύσσουν την ενεργητική συμμετοχή των ωφελουμένων.
Οι άνεργοι, με ή χωρίς δικαίωμα τακτικού επιδόματος, λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα 2€ μεικτά ανά ώρα κατάρτισης ή 3€ μεικτά εάν ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες πληθυσμού. Το επίδομα καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης και την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης.
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 100 ώρες, εκ των οποίων 70 ώρες ασύγχρονη τηλεκατάρτιση και 30 ώρες διδασκαλία σεμιναριακού τύπου, η οποία πραγματοποιείται σε πέντε (5) εκπαιδευτικές συναντήσεις των έξι (6) ωρών.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι όλων των εκπαιδευτικών επιπέδων, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ. Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι ΑΕΙ & ΤΕΙ που λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις-επιμελητήρια δεν έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στον ΟΑΕΔ θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα οικονομικά κριτήρια και α) να είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιο επιμελητήριο β) να βεβαιώνουν την ανεργία τους με υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86. Πληροφορίες: Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ (ΕΥΕ).
 
 
 

Κάντε like

Κάντε like

Αναρτήστε ΔΩΡΕΑΝ την αγγελία σας

 

 

Το Βρήκες ενδιαφέρον; Μοιράσου το!