ΕΕΤΑΑ: Ξεκινούν από 5/8 οι αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ

ΕΕΤΑΑ: Ξεκινούν από 5/8 οι αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ

Wed, 22/07/2015 - 10:34 -- prosongr

Ανακοινώθηκε η προκήρυξη για τους παιδιικούς σταθμούς ΕΣΠΑ από την ΕΕΤΑΑ. Παράκάτω θα βρείτε την προκήρυξη και τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι.

Η ΕΕΤΑΑ στο πλαίσιο της δράσης Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ 2015 - 2016 «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ ΔΒΜ) καθώς και στα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)  στο πλαίσιο ΕΣΠΑ 2014-2020, προσκαλεί για υποβολή αιτήσεων τους Φορείς/Δομές παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων ΜΕΑ, που διαθέτουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, καθώς και τους Ωφελούμενους.

Το πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ «Παιδικοί σταθμοι μέσω ΕΣΠΑ» θα υλοποιηθεί μέχρι την 31/08/2016 και έχει στόχο την αύξηση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των ωφελούμενων - γυναικών και ανδρών - στην εργασία.

Ο συνολικός προϋπολογισμός αποτελεί εξ ολοκλήρου δημόσια δαπάνη και ανέρχεται σε 184.000.000€.

Οι Αιτήσεις συμμετοχής των Φορέων υποβάλλονται στην Ε.Ε.Τ.Α.Α.:

α) Μυλλέρου 73-77, 104 36 Αθήνα, τηλέφωνο: 213¬1320600 & 210-5214600,

β) Αλεξ. Παπαναστασίου 33, 5ος όροφος, 412 22 Λάρισα, τηλέφωνο: 2410-579620 και

γ) Τσιμισκή 27, 54624 Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο: 2310-544714 από 17/7/2015 έως 31/7/2015.

Οι Αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερόμενων - γυναικών και ανδρών - υποβάλλονται στην ΕΕΤΑΑ.:

α) Μυλλέρου 73-77, 104 36 Αθήνα,

β) Αλεξ. Παπαναστασίου 33, 5ος όροφος, 412 22 Λάρισα και

γ) Τσιμισκή 27, 54624 Θεσσαλονίκη από 5/8/2015 έως 18/8/2015.

Προσοχή: οι αιτήσεις των Φορέων / ενδιαφερόμενων - γυναικών και ανδρών - θα ληφθούν υπόψη μόνον εφόσον κατατεθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των Φορέων και των ενδιαφερόμενων - γυναικών και ανδρών - περιγράφονται αναλυτικά στην προκήρυξη παρακάτω:

Η προκήρυξη
 

Το Βρήκες ενδιαφέρον; Μοιράσου το!