"Η Επιστήμη στην Κοινωνία και μαζί με την Κοινωνία" Ημερίδα, Βρυξέλλες

"Η Επιστήμη στην Κοινωνία και μαζί με την Κοινωνία" Ημερίδα, Βρυξέλλες

Thu, 28/01/2016 - 09:29 -- prosongr

Ενημερωτική Ημερίδα για τις νέες προκηρύξεις του προγράμματος "Η Επιστήμη στην Κοινωνία και μαζί με την Κοινωνία" στον Ορίζοντα 2020 στις Βρυξέλλες - 

Ενημερωτική Ημερίδα για το πρόγραμμα εργασίας 2016 του προγράμματος "Η Επιστήμη στην Κοινωνία και μαζί με την Κοινωνία" (Science with and for Society Programme of Horizon 2020) του Ορίζοντα 2020 διοργανώνει το ευρωπαϊκό δίκτυο SiS.NET (Science in Society NCP Network) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες, στις 3 Μαρτίου 2016. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, μέλος του δίκτυο SiS.NET, υποστηρίζει τη διοργάνωση της ενημερωτικής ημερίδας.

Το πρόγραμμα εργασίας 2016 επικεντρώνεται στους εξής στόχους:

  • Θεσμική αλλαγή για την υποστήριξη της υπεύθυνης έρευνας και της καινοτομίας σε ερευνητικούς και χρηματοδοτικούς οργανισμούς

  • Ενσωμάτωση της υπεύθυνης έρευνας και της καινοτομίας στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 για την Έρευνα και την Καινοτομία

  • Ενίσχυση της γνωσιακής βάσης του προγράμματος «Η Επιστήμη στην Κοινωνία και μαζί με την Κοινωνία»

  • Ανάπτυξη πολυεπίπεδης και προληπτικής διακυβέρνησης για την Έρευνα και την Καινοτομία

Σκοπός της εκδήλωσης είναι να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις νέες προκηρύξεις του Ορίζοντα για το πρόγραμμα "Η Επιστήμη στην Κοινωνία και μαζί με την Κοινωνία", οι οποίες αναμένεται να δημοσιευτούν στις 13 Απριλίου 2016, καθώς και να συγκεντρώσει όλους τους ενδιαφερόμενους (πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, κοινωνικούς οργανισμούς, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δημόσιους φορείς, επιστημονικά κέντρα κ.ά.), έτσι ώστε να συναντήσουν πιθανούς συντονιστές και συνεργάτες στο πλαίσιο ενός εποικοδομητικού περιβάλλοντος για δικτύωση.

Συγκεκριμένα, η ημερίδα επικεντρώνεται στα εξής θέματα:

  • Επιστημονική Εκπαίδευση (Science Education)

  • Το φύλο (Gender)

  • Συμμετοχή του Κοινού (Public Engagement)

  • Ανοικτή Πρόσβαση και Ηθική (Open Access and Ethics)

Στο τέλος της ημερίδας θα πραγματοποιηθούν διμερείς συναντήσεις εργασίας όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να διερευνήσουν ευκαιρίες για συμμετοχή σε υφιστάμενα δίκτυα, αλλά και για διαμόρφωση νέων συνεργασιών και έργων.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην εκδήλωση συναντήσεων καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής έως τις 22 Φεβρουαρίου 2016 μέσω της φόρμας εγγραφής στον δικτυακό τόπο: https://www.b2match.eu/horizon-swafs2016/registration

Στις 26 Φεβρουαρίου θα ολοκληρωθεί η διαδικασία της επιλογής και οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για το προσωπικό τους πρόγραμμα επιχειρηματικών συναντήσεων. Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν. Η επικοινωνία κατά τη διάρκεια των συναντήσεων θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Μαρία Σαμαρά, τηλ.: 210 7273904, e-mail: [email protected]).

Ευρωπαϊκό δίκτυο SiS.NET

Το ευρωπαϊκό δίκτυο SiS.NET (The Science in Society NCP Network) (http://www.sisnetwork.eu/) ενημερώνει και υποστηρίζει τους ερευνητές σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, τις ανοικτές προκηρύξεις, καθώς και τις δυνατότητες συνεργασίας με οργανισμούς από όλη την Ευρώπη. Επιπλέον, παρέχει πληροφορίες για τα ερευνητικά αποτελέσματα, αλλά και τις εμπειρίες ερευνητών από την επιτυχημένη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

Εθνικό Σημείο Επαφής στην Ελλάδα είναι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Το πρόγραμμα "Η Επιστήμη στην Κοινωνία και μαζί με την Κοινωνία" (Science with and for Society) αποτελεί συνέχεια του προγράμματος "Science in Society" (SiS) του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και καινοτομία.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

- See more at: http://www.ekt.gr/el/news/19320#sthash.wggU2HRc.dpuf

Το Βρήκες ενδιαφέρον; Μοιράσου το!