Οδηγός Ανέργων (Αναλυτικά όλα τα δικαιώματα)

Οδηγός Ανέργων (Αναλυτικά όλα τα δικαιώματα)

Tue, 09/04/2013 - 16:20 -- prosongr

 

Οι «‘Ανεργοι/ες από τις γειτονιές της Αθήνας», προχωρούμε στην έκδοση του δεύτερου, 
ανανεωμένου, «Μικρού Οδηγού Δικαιωμάτων Ανέργων». 
 
Σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο κοινωνικό τοπίο, η αποτύπωση της πραγματικότητας δεν μπορεί να είναι μια φωτογραφία της στιγμής, αλλά μια ζωντανή και διαρκής προσπάθεια καταγραφής της σε συγχρονισμό με τις ραγδαίες αλλαγές που συντελούνται γύρω μας. 
 
Σε αυτή τη δεύτερη έκδοση, θελήσαμε να «πιάσουμε» όλες αυτές τις αλλαγές που προκύπτουν μέσα από τις νέες ρυθμίσεις των τελευταίων εγκυκλίων του ΟΑΕΔ και του τρίτου κατά σειρά Μνημονίου, του Νοεμβρίου 2012, και αφορούν στους όρους και στις προϋποθέσεις  της επιδότησης ανέργων, στο είδος και ύψος των παροχών κλπ. Αξίζει να σημειωθεί,  πως ο Προϋπολογισμός του 2013 προβλέπει μείωση δαπανών για την επιδότηση ανέργων  ύψους 183.000.000 ευρώ, και για τα προγράμματα απασχόλησης ύψους 111.000.000  ευρώ. Προγράμματα απασχόλησης όχι για τους ανέργους αλλά για την επιδότηση των εργοδοτών 
όσο και για την προώθηση της ενοικιαζόμενης εργασίας μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα. 
 
Με βάση τις μνημονιακές διατάξεις για την επιδότηση ανεργίας, καταργούνται τα επιδόματα  ανεργίας για τους εργαζόμενους σε εποχιακά επαγγέλματα όπως στον Τουρισμό, οικοδομή  κλπ.*, όπως και επιδόματα ανεργίας σε εργαζόμενους επιχειρήσεων που κήρυξαν  πτώχευση, συγχωνεύτηκαν ή μεταφέρθηκαν (Ολυμπιακή Αεροπορία, Πίνδος, Λιπάσματα, 
Κλωστοϋφαντουργίες Νάουσας, ΜΑΒ κ.ο.κ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το Βρήκες ενδιαφέρον; Μοιράσου το!