Ολες οι προκηρύξεις για πρόσληψη προσωπικού στο Δημόσιο αυτή την εβδομάδα

μία νεαρή κοπέλα μπροστά στον υπολογιστή της χαμογελάει

Ολες οι προκηρύξεις για πρόσληψη προσωπικού στο Δημόσιο αυτή την εβδομάδα

Tue, 28/04/2015 - 11:21 -- prosongr

Πίνακας περιεχομένων

ΑΣΕΠ (Προκήρυξη 1Κ/2015):  Πλήρωση 110 θέσεων προσωπικού στη ΔΕΗ Α.Ε. 2

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής: Πρόσληψη 1 ατόμου. 3

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας: Πρόσληψη 1 ατόμου. 4

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης: Πρόσληψη 3 ατόμων. 5

Δήμος Ιωαννιτών: Πρόσληψη 10 ατόμων. 6

Δήμος Οινουσσών: Πρόσληψη 1 Ειδικού Συνεργάτη. 7

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου: Ανάθεση Έργου σε 1 συνεργάτη  7

Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ): Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου. 8

Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ):  Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου. 9

Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ):  Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου. 10

Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ):  Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου. 11

Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας: Πρόσληψη 1 ατόμου. 12

Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων: Πρόσληψη 1 ατόμου. 13

Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας: Πρόσληψη 4 ατόμων. 14

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας: Πρόσληψη 1 ατόμου. 15

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ): Σύμβαση μίσθωσης έργου για 2 άτομα. 16

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.): Ανάθεση Έργου σε 1 άτομο. 17

ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:  Σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου. 18

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη ατόμων. 19

ΘΑΛΗΣ - Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών: «Αλέξανδρος Φλέμινγκ»: Πρόσληψη 1 ατόμου  20

Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας: Πρόσληψη 3 ατόμων. 21

Ν.Π.Δ.Δ. «Αθλητικός Οργανισμός Δ. Σπάτων – Αρτέμιδας – Η ΑΡΤΕΜΙΣ»: Πρόσληψη 1 ατόμου  21

Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) : Πρόσληψη 1 ατόμου. 22

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ): Πρόσληψη 1 ατόμου. 23

Δήμος Ν. Κυνουρίας: Πρόσληψη 4 ατόμων. 24

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας: Πρόσληψη 2 ατόμων. 25

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας  και Ευρυτανίας: Πρόσληψη 2 ατόμων. 26

Δήμος Δράμας: Πρόσληψη 2 ατόμων. 27

Δήμος Σπάρτης: Πρόσληψη 20 ατόμων. 27
 

ΑΣΕΠ (Προκήρυξη 1Κ/2015):  Πλήρωση 110 θέσεων προσωπικού στη ΔΕΗ Α.Ε.

Γνωστοποιείται ότι εκκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 1Κ/2015 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 1/11-03-2015 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν δέκα (110) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη  Εταιρεία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ Α.Ε.).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (επιλογή: Online Υπηρεσίες) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Ε').

Σχετικά επισημαίνονται και τα ακόλουθα:

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει με την πάροδο της 29ης Απριλίου 2015, ημέρας Τετάρτης.

Η συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποστολή της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων, με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, στο ΑΣΕΠ, μέχρι και τη 4η Μαΐου 2015, ημέρα Δευτέρα, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

ΑΣΕΠ

Αίτηση για την Προκήρυξη 1Κ/2015

Τ.Θ. 14.308

Αθήνα Τ.Κ. 115.10

Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, συνιστάται στους υποψήφιους να μην περιμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτής.

Το ΑΣΕΠ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης που οφείλεται στους προαναφερόμενους παράγοντες.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.asep.gr/asep/site/home/LC+Menu/ENHMEROSI/deltia+tipou/2015/april_2015/15042015_1.csp;jsessionid=c0a8642530d5684d1e405e884b149adfe1a49ac0e43d.e38Kc3mNc3aSa40Ma3mPbxyQchmRe6fznA5Pp7ftolbGmkTy

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής: Πρόσληψη 1 ατόμου

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 4 «Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες» του έργου με τίτλο «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου-Παιανίας» στο Ε.Π. «Αττική», για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31.12.2015, ημερομηνία λήξεως του υποέργου, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, εφόσον αυτό συνεχισθεί.

(ΤΕ) Μηχανικός με εξειδίκευση στην αποτύπωση αρχαιολογικών χώρων και στο σχεδιασμό αρχαιολογικών ευρημάτων 1

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων), στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής (από 09:00 έως 13:30) στη διεύθυνση: Λεωφ. Συγγρού 98-100, Αθήνα 11741, υπόψη κ. Καπετανάκη Φίλιππου (Τηλ. Επικοινωνίας 210.3240563, εσωτ.124), εντός προθεσμίας (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της καταχώρησης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr ) και του Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων (http://www.yppo.gr ) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (δηλ. από 23.04.2015 έως και 29.04.2015).

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/61ΒΣ465ΦΘ3-ΕΧΨ/document    

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας ανακοινώνει  την πρόσληψη του παρακάτω εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων, για τις ανάγκες του ενταγμένου στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007 – 2013» έργου: «Ανάδειξη περιοχής ναού Αγίας Σοφίας και Κεντρικής Πύλης στην Άνω Πόλη Μονεμβασίας», για χρονικό διάστημα έως 10/12/2015.

ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων

Μία (1) θέση

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα

συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: Αγησιλάου 59, Σπάρτη, ΤΚ 23100 υπόψιν κου Παπαστρατάκου Νικολάου (τηλ. επικοινωνίας: 27310 – 81128) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής  ΔΙΑΥΓΕΙΑ

(http://diavgeia.gov.gr) και του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 24/04/2015 έως και 30/04/2015).

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7Τ65465ΦΘ3-8ΒΚ/document 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης: Πρόσληψη 3 ατόμων

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας συνολικά τριών ατόμων, , για την κάλυψη κατεπειγουσών εκτάκτων και εποχικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας , ως κατωτέρω:

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ ( ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑ)- ΦΟΡΤΩΤΗ  1  2 ΜΗΝΕΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗ - ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ  1  2 ΜΗΝΕΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ  1  2 ΜΗΝΕΣ

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας (Διοικητήριο 66 100 Δράμα) 3ος όροφος γραφ. 306, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 24/4/2015 έως και 30 /4/2015.

Περίληψη της ανακοίνωσης αυτής να δημοσιευθεί σε δύο (2) τοπικές ημερήσιες

εφημερίδες και ολόκληρη η ανακοίνωση να αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του

Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας , στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (www.pamth.gov.gr ) και της Περιφερειακής Ενότητας

Δράμας (www.pedramas.eu ) και στο Διαδίκτυο (Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»).  

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΓ997ΛΒ-Ζ95/document  
 

Δήμος Ιωαννιτών: Πρόσληψη 10 ατόμων

Ο Δήμος Ιωαννιτών  ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:

ΤΕ εργάτες καθαριότητας (αποκομιδής απορριμμάτων) 10

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Ιωαννιτών στο Σμήμα Διοικητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Διοικητικών Τπηρεσιών (Δ/νση: Καπλάνη 7 2ος όροφος, τηλ: 2651361346) έως την 4/5/2015 αρμόδια για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Καλδάνη Εριφύλη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/71ΥΑΩΕΩ-ΕΙΤ/document 
 

Δήμος Οινουσσών: Πρόσληψη 1 Ειδικού Συνεργάτη

 Ο Δήμος Οινουσσών προσκαλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν αίτηση σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου Οινουσσών, για την υποστήριξη Δημάρχου σε θέματα απορρόφησης Ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων, διαχείρισης και υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, κατάρτισης προτάσεων ενός αναπτυξιακού σχεδίου δράσης, συντονισμός και παρακολούθηση για την υλοποίησή του

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα αποστέλλονται μέχρι την Τρίτη 10/5/2015, στα γραφεία του Δήμου Οινουσσών, Οινούσσες ΤΚ: 82101, εις προσοχήν κας. Μ. Ηλιοπούλου. Πληροφορίες στο τηλ: 2271351318 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η αίτηση και το βιογραφικό σημείωμα μπορούν να αποστέλλονται και ηλεκτρονικά στο

ηλ.ταχ.: [email protected]  .

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω2ΧΒΩΞΟ-ΥΧΨ/document 

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου: Ανάθεση Έργου σε 1 συνεργάτη

 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την εκτέλεση της Πράξης με κωδικό: 2644 και τίτλο: «Η ελληνική ιστοριογραφία στον 20ο αιώνα. Προβληματισμοί για την εθνική ταυτότητα και τον εκμοντερνισμό» που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης Αριστεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους προτίθεται να προβεί σε ανάθεση έργου σε ένα (1) συνεργάτη επιμελητή κειμένων στα αγγλικά ηλεκτρονικής και έντυπης έκδοσης:

Χρονική Διάρκεια: 3 μήνες

Αντικείμενο ενασχόλησης: Γλωσσική επιμέλεια στα αγγλικά επιστημονικών κειμένων με αντικείμενο την ιστορία της ιστοριογραφίας (500 σελίδες των 300 λέξεων).

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν Αίτηση, πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα και πλήρη φάκελο δικαιολογητικών (αντίγραφα τίτλων σπουδών, αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, κλπ).

Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή σε φάκελο με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης

για την Πράξη με κωδικό 2644, «Η Ελληνική Ιστοριογραφία στον 20ο αιώνα. Η προβληματική για την ταυτότητα και τον εκμοντερνισμό» (ΑΡΙΣΤΕΙΑ) μέχρι και τις 11/5/2015 στην διεύθυνση

Γραμματεία Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Υπ’ όψιν Αν. Καθηγήτριας ΕΦΗΣ ΓΑΖΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δαμασκηνού και Κολοκοτρώνη

20100 Κόρινθος

Η εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων που θα αποσταλούν ταχυδρομικά αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΝΤΞ469Β7Δ-Ψ9Ζ/document  

Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ): Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του

προγράμματος με ΚΑ 2151 και τίτλο «Κλινικές Μελέτες», το οποίο χρηματοδοτείται από

Ιδιωτικούς Φορείς ενδιαφέρεται να συνάψει την παρακάτω σύμβαση μίσθωσης έργου

ιδιωτικού δικαίου:

Αντικείμενο έργου: Γραμματειακή υποστήριξη Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής ΠΑ.Γ.Ν.Η

Υποβολή και προθεσμία προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι (μόνο φυσικά πρόσωπα) καλούνται να υποβάλουν την πρότασή τους στα γραφεία της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού στη διεύθυνση Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ειδικός Λογαριασμός, Πανεπιστημιούπολη Βουτών, Κτίριο Διοίκησης, Τ.Κ. 700 13, Ηράκλειο Κρήτης, υπόψη κ. Θωμάκη Ζαφείρη τηλ2810393166 μέχρι και τις 08-05-2015 (ώρα 14:00)

Στοιχεία επικοινωνίας για την διαδικασία υποβολής προτάσεων και ενστάσεων: Τμήμα

Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΠΚ, κος Θωμάκης Ζαφείρης τηλ2810393166 , email:

[email protected]  Στοιχεία επικοινωνίας σχετικά με το αντικείμενο και τους όρους της πρόσκλησης: Δασκαλάκη Ελένη ώρες επικοινωνίας: 11.00-14.00 καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή. Τηλέφωνο:2810 392823 mail: [email protected] 

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στους διαδικτυακούς τόπους:

Παραθέτουμε τους διαδικτυακούς τόπους. Π.χ.:

http://www.uoc.gr

http://www.elke.uoc.gr

http://www.dasta.uoc.gr/career/

και διέπεται από τους κανόνες του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΠΚ:

http://www.elke.uoc.gr/management/guide.aspx

και του Οδηγού Σύναψης Μισθώσεων Έργου του ΕΛΠΚ:

http://www.elke.uoc.gr/management/hire.aspx

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΨΥΥ469Β7Γ-Φ87/document
 

Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ):  Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του

προγράμματος με ΚΑ 2151 και τίτλο «Κλινικές Μελέτες», το οποίο χρηματοδοτείται από

Ιδιωτικούς Φορείς ενδιαφέρεται να συνάψει την παρακάτω σύμβαση μίσθωσης έργου

ιδιωτικού δικαίου:

Αντικείμενο έργου: Νοσηλευτική υποστήριξη Τμήματος Κλινικών Μελετών

Υποβολή και προθεσμία προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι (μόνο φυσικά πρόσωπα) καλούνται να υποβάλουν την πρότασή τους στα γραφεία της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού στη διεύθυνση Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ειδικός Λογαριασμός, Πανεπιστημιούπολη Βουτών, Κτίριο Διοίκησης, Τ.Κ. 700 13, Ηράκλειο Κρήτης, υπόψη κ. Θωμάκη Ζαφείρη τηλ2810393166 μέχρι και τις 08-05-2015 (ώρα 14:00).

Στοιχεία επικοινωνίας για την διαδικασία υποβολής προτάσεων και ενστάσεων: Τμήμα

Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΠΚ, κος Θωμάκης Ζαφείρης τηλ:2810393166 , email:

[email protected]

Στοιχεία επικοινωνίας σχετικά με το αντικείμενο και τους όρους της πρόσκλησης: Δασκαλάκη Ελένη, ώρες επικοινωνίας: 11.00-14.00 καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Τηλέφωνο:2810 392823, mail: [email protected]

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στους διαδικτυακούς τόπους:

Παραθέτουμε τους διαδικτυακούς τόπους. Π.χ.:

http://www.uoc.gr

http://www.elke.uoc.gr

http://www.dasta.uoc.gr/career/

και διέπεται από τους κανόνες του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΠΚ:

http://www.elke.uoc.gr/management/guide.aspx

και του Οδηγού Σύναψης Μισθώσεων Έργου του ΕΛΠΚ:

http://www.elke.uoc.gr/management/hire.aspx      

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΝΗΜ469Β7Γ-Π6Σ/document

Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ):  Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του

προγράμματος με ΚΑ 2151 και τίτλο «Κλινικές Μελέτες», το οποίο χρηματοδοτείται από

Ιδιωτικούς Φορείς ενδιαφέρεται να συνάψει την παρακάτω σύμβαση μίσθωσης έργου

ιδιωτικού δικαίου:

Αντικείμενο έργου: Επιστημονική Γραμματεία Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής ΠΑ.Γ.Ν.Η

Υποβολή και προθεσμία προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι (μόνο φυσικά πρόσωπα) καλούνται να υποβάλουν την πρότασή τους στα γραφεία της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού στη διεύθυνση Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ειδικός Λογαριασμός, Πανεπιστημιούπολη Βουτών, Κτίριο Διοίκησης, Τ.Κ. 700 13, Ηράκλειο Κρήτης, υπόψη κ. Θωμάκη Ζαφείρη τηλ:2810393166 μέχρι και τις 08-05-2015 (ώρα 14:00).

Στοιχεία επικοινωνίας για την διαδικασία υποβολής προτάσεων και ενστάσεων: Τμήμα

Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΠΚ, κος Θωμάκης Ζαφείρης τηλ:2810393166 , email:

[email protected]

Στοιχεία επικοινωνίας σχετικά με το αντικείμενο και τους όρους της πρόσκλησης: Δασκαλάκη Ελένη ώρες επικοινωνίας: 11.00-14.00 καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή. Τηλέφωνο:2810 392823 mail: [email protected]

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στους διαδικτυακούς τόπους:

Παραθέτουμε τους διαδικτυακούς τόπους. Π.χ.:

http://www.uoc.gr

http://www.elke.uoc.gr

http://www.dasta.uoc.gr/career/

και διέπεται από τους κανόνες του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΠΚ:

http://www.elke.uoc.gr/management/guide.aspx

και του Οδηγού Σύναψης Μισθώσεων Έργου του ΕΛΠΚ:

http://www.elke.uoc.gr/management/hire.aspx

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΒΓΤ469Β7Γ-Δ0Κ/document
 

Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ):  Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του

προγράμματος με ΚΑ 2151 και τίτλο «Κλινικές Μελέτες», το οποίο χρηματοδοτείται από

Ιδιωτικούς Φορείς ενδιαφέρεται να συνάψει την παρακάτω σύμβαση μίσθωσης έργου

ιδιωτικού δικαίου:

Αντικείμενο έργου: Επεξεργασία & διεκπεραίωση βιολογικών δειγμάτων στο εργαστήριο

Ογκολογίας

Υποβολή και προθεσμία προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι (μόνο φυσικά πρόσωπα) καλούνται να υποβάλουν την πρότασή τους στα γραφεία της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού στη διεύθυνση Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ειδικός Λογαριασμός, Πανεπιστημιούπολη Βουτών, Κτίριο Διοίκησης, Τ.Κ. 700 13, Ηράκλειο Κρήτης, υπόψη κ. Θωμάκη Ζαφείρη, τηλ:2810393166 μέχρι και τις 11-05-2015 (ώρα 14:00).

Στοιχεία επικοινωνίας για την διαδικασία υποβολής προτάσεων και ενστάσεων: Τμήμα

Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΠΚ, κος. Θωμάκης Ζαφείρης τηλ:2810393166 , email:

[email protected]

Στοιχεία επικοινωνίας σχετικά με το αντικείμενο και τους όρους της πρόσκλησης: Δασκαλάκη Ελένη ώρες επικοινωνίας: 11.00-14.00 καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή. Τηλέφωνο:2810 392823 mail: [email protected]

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στους διαδικτυακούς τόπους:

Παραθέτουμε τους διαδικτυακούς τόπους. Π.χ.:

http://www.uoc.gr

http://www.elke.uoc.gr

http://www.dasta.uoc.gr/career/

και διέπεται από τους κανόνες του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΠΚ:

http://www.elke.uoc.gr/management/guide.aspx

και του Οδηγού Σύναψης Μισθώσεων Έργου του ΕΛΠΚ:

http://www.elke.uoc.gr/management/hire.aspx

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΜΒΞ469Β7Γ-ΥΙΙ/document

Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ΠΕ Αρχαιολόγου με εξειδίκευση στην Ανθρωπολογία, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για πέντε (5) μήνες με δυνατότητα παράτασης, στο πλαίσιο του υποέργου: «Συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη των Σπηλαίων Αλεπότρυπας και Βλυχάδας Διρού», του έργου: «Αποκατάσταση και Ανάδειξη των Σπηλαίων και των κτηριακών εγκαταστάσεων Διρού, ΠΕ Λακωνίας» ως εξής:.

ΠΕ Αρχαιολόγος με εξειδίκευση στην Ανθρωπολογία 1

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη στο παρόν αίτηση και να την υποβάλουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή των αιτούντων θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (σε

περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας, στην διεύθυνση: Αρδηττού 34β, 11636 Αθήνα, (υπόψη κ. Σέκκα Κωνσταντίνου ή Μακρυπίδη Μαρίας) τηλ. επικοινωνίας: 210-92.25.709) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών, που αρχίζει από την επομένη της καταχώρησης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.et.diavgeia.gov.gr ) και του ΥΠΠΟΑ. (www.yppo.gr ) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 24-04-2015 έως 30-04-2015).

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΠ5Ι465ΦΘ3-715/document

Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ανακοινώνουμε την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για χρονικό διάστημα 6 μηνών έως 31-10-2015 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης ως την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου:

Για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης τοιχογραφιών

ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Έργων Ζωγραφικής) 1 θέση

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: ΔΣΑΝΜ (Πειραιώς 81 Αθήνα Τ. Κ. 105 53) (τηλ. επικοινωνίας: 210 3215548) εντός

προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr ) και του ΥΠ.ΠΟ.Α (http://www.yppo.gr ) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 24-04-2015 έως 30-04-2015).

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6Ψ44465ΦΘ3-ΔΝ2/document 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας: Πρόσληψη 4 ατόμων

Ανακοινώνουμε την πρόσληψη των παρακάτω ειδικευμένων εργατών με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση του αρχαιολογικού έργου «Αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη Μεσαιωνικού Κάστρου Άρτας» στο Ε.Π. «Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου 2007-2013/ΠΕΠ Ηπείρου» ενταγμένο στο ΢ΑΕ 0148 (κωδ. Έργου 2011΢ΑΕ01480042) για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για δύο (2) μήνες ,με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης ως την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου.

ΤΕ ειδικευμένος εργάτης (με εξειδίκευση στο κτίσιμο πέτρας και σε αναστηλωτικές και στερεωτικές εργασίες) Τέσσερις θέσεις(4)

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην οδό Αράχθου και Μανωλιάσσης, 47100 , στην Άρτα, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΤΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΤΠΠΟΑ (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 24-04-2015 έως 30-04-2015)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΥΙ2465ΦΘ3-ΠΣΓ/document

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ανακοινώνουμε την πρόσληψη του παρακάτω εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού  Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των

αρχαιολογικών έργων, για τις ανάγκες του ενταγμένου στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα

και Επιχειρηματικότητα 2007 – 2013» έργου: «Ανάδειξη περιοχής ναού Αγίας Σοφίας

και Κεντρικής Πύλης στην Άνω Πόλη Μονεμβασίας», για χρονικό διάστημα έως

10/12/2015.

ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων

Μία (1) θέση Κάστρο Μονεμβασίας

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής:   Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα

συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: Αγησιλάου 59, Σπάρτη, ΤΚ 23100 υπόψιν κου Παπαστρατάκου Νικολάου (τηλ. επικοινωνίας: 27310 – 81128) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΙΑΥΓΕΙΑ

(http://diavgeia.gov.gr ) και του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (http://www.yppo.gr ) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 24/04/2015 έως και 30/04/2015).

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7Τ65465ΦΘ3-8ΒΚ/document 
 

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ): Σύμβαση μίσθωσης έργου για 2 άτομα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Χημικοί και ραδιολογικοί κίνδυνοι στο εσωτερικό περιβάλλον» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρίαα 2007-2013», προτίθεται να αναθέσει σε δύο (2) άτομα για διάστημα έως 31/08/2015 (ημερομηνία λήξης του εν λόγω έργου) και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 37.800 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:

1.Ένας Χημικός Μηχανικός κάτοχος Διδακτορικού διπλώματος / αμοιβή έως 25.000 € /για διάστημα έως 31/08/2015 (ημερομηνία λήξης του εν λόγω έργου) και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής.

2. Ένας έμπειρος ερευνητής - Περιβαλλοντολόγος κάτοχος Διδακτορικού διπλώματος / αμοιβή έως 12.800 € για διάστημα έως 31/08/2015 (ημερομηνία λήξης του εν λόγω έργου) και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής

Υποβολή και προθεσμία προτάσεων συμμετοχής: Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στη Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, Κτίριο Δ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 54124, έως τις 04/05/2015 και ώρα 14.00 και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος του Επιστημονικώς Υπεύθυνου του έργου.

Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310- 994562.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΕΑΘ46Ψ8ΧΒ-Τ6Ψ/document  

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.): Ανάθεση Έργου σε 1 άτομο

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) το οποίο εδρεύει στην Ανάβυσσο Αττικής, ενδιαφέρεται να αναθέσει έργο σε έναν Πτυχιούχο Χημικό στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος: Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας υδάτων ποταμών, παράκτιων και μεταβατικών υδάτων της Ελλάδας σε εφαρμογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ, 8 Περιφέρειες (Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιόνιων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, και Κρήτης), το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του Εθνικού δικτύου παρακολούθησης ΚΥΑ (2008) και χρηματοδοτείται από το ΕΠ-ΥΜΕ-ΕΠΠΕΡΑΑ, για διάστημα (8) οκτώ μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.23 του Ν.2621/98 καθώς και την απόφαση του ΔΣ/ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Συνεδρία 212η/6.4.2015.

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Αιτήσεις συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα, φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πτυχία, βεβαιώσεις εμπειρίας) θα γίνονται δεκτές μέχρι και τις 4 Μαΐου 2015, στα γραφεία του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., ή ταχυδρομικός στη διεύθυνση 46,7 χιλ. Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου, στην Ανάβυσσο Αττικής (περιοχή Μαύρο Λιθάρι), Τ.Κ.190 13, Τ.Θ.712, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Πληροφορίες : www.hcmr.gr

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΞΓΠΟΡΡΘ-3Λ4/document    

ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:  Σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου

Ο ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Γ. Λεκάκο, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου για διάστημα έως εννέα (9) μηνών, άμεσης έναρξης (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του εν λόγω έργου) ένα (1) φυσικό πρόσωπο, για την εκτέλεση του κάτωθι έργου:

Διαχείριση αιτήσεων, Διαδικασίες προώθησης – προβολής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Παρακολούθηση δεικτών αξιολόγησης και Οικονομικών δεικτών, Διάφορες διαδικασίες για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, διαχείριση συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης

Προϋπολογισμός: έως 16.200 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)

Υποβολή και προθεσμία προτάσεων συμμετοχής: Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών όπως και ερωτήσεων από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στο τηλέφωνο 210.8203139 (κα Μαρία Κουτρουμπή), έως και την Παρασκευή 08/05/2015 και ώρες από 9:00 έως 14:30, στη διεύθυνση Πατησίων 76, 10434 (Γραμματεία Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας), είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραλειφθούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΞΣΔ469Β4Μ-ΔΛ8/document   

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη ατόμων

Για τις ανάγκες της Δράσης με τίτλο: «Καταγραφή δερματολογικών παθήσεων στους φοιτητές του ΕΚΠΑ και ιδιαίτερα στους ενοίκους των φοιτητικών εστιών» το οποίο εντάσσεται στο έργο του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Αξιολόγηση Συμβαμάτων Υγείας σε συνδυασμό με τις συνθήκες εκπαίδευσης των φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών» και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής, κ. Γεώργιο Πολυμενέα, ζητούνται άτομα για την υποστήριξη των εργασιών της Δράσης. Η Δράση χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του ΕΚΠΑ.

 Υποβολή και προθεσμία προτάσεων συμμετοχής: Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να μελετήσουν τη σύντομη περιγραφή της Δράσης (βλ. Παράρτημα Ι), να λάβουν υπόψη τα προσόντα που απαιτούνται για την ειδικότητα, όπως περιγράφονται παρακάτω, και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας την Πρόταση (βλ. Παράρτημα 2) την οποία αποστέλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην διεύθυνση [email protected] , με συνημμένο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και σκαναρισμένα αντίγραφα πτυχίων, δικαιολογητικών, βεβαιώσεων, συστατικών επιστολών και οτιδήποτε άλλο κρίνεται σκόπιμο κατά την κρίση των υποψήφιων προς απόδειξη των προσόντων τους, σημειώνοντας στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος:

Πρόταση κ/κας ……………….

στο πλαίσιο της υπ’αρ. 03368/2015 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προσοχή! Παρακαλείστε τα μέγεθος των συνημμένων αρχείων να μην ξεπερνά τα 10 ΜΒ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η Παρασκευή 8 Μαΐου 2015 (8/5/2015).

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας του Ε.Κ.Π.Α. ([email protected] ) μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία. O Ε.Λ.K.Ε. του Ε.Κ.Π.Α. ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο παράδοσης και το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που θα αποσταλούν στην παραπάνω διεύθυνση (κενά μηνύματα, ελλιπή στοιχεία, κτλ.).

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΕΣΚ46ΨΖ2Ν-Υ4Δ/document    

ΘΑΛΗΣ - Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών: «Αλέξανδρος Φλέμινγκ»: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το ΘΑΛΗΣ - Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών: «Αλέξανδρος Φλέμινγκ», που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, ανακοινώνει την πρόσληψη για τη θέση ενός (1) προδιδακτορικού ερευνητή για την υλοποίηση ερευνητικού προγράμματος, στα πλαίσια της Πράξης: «ΘΑΛΗΣ – Ε.ΚΕ.Β.Ε. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ» - Ανάπτυξη τεχνολογιών γονιδιωματικής και γενετικής ανάλυσης με το μεταθετό στοιχείο Minos και εφαρμογές τους σε οργανισμούς-μοντέλα (ΜΙΝΩΣ)» του ΕΠΕΔΒΜ με κωδικό MIS 376898.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν την πρότασή τους με συνημμένα βιογραφικό σημείωμα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που υποστηρίζουν την πρότασή τους και πιστοποιούν τα προσόντα τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2810-391064 με την κα Αγγελική Πασπαράκη (e-mail: [email protected]  .).

Η επιλογή θα γίνει από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από τους κ.κ. Χαράλαμπο Σαββάκη, Ευθύμιο Σκουλάκη και Νεκτάριο Ταβερναράκη.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 28-04-2015.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/70Μ2469ΗΚΚ-ΕΔΗ/document

Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας: Πρόσληψη 3 ατόμων

Η Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας, που εδρεύει στη Λαμία, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτάμηνης διάρκειας, συνολικά τριών (3) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

2ΠΕ Κτηνίατροι

1ΠΕ Μηχανικός (Μηχανολόγος Μηχανικός)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Πλατεία Ελευθερίας 3, Τ.Κ.351 00, Λαμία, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοίκησης, υπόψιν κ. Ελένης Πιλάτου (τηλ. επικοινωνίας: 22313-53346).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 24-04-2015 έως και 04-05-2015.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΩΤ77ΛΗ-ΦΦΟ/document

Ν.Π.Δ.Δ. «Αθλητικός Οργανισμός Δ. Σπάτων – Αρτέμιδας – Η ΑΡΤΕΜΙΣ»: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Αθλητικός Οργανισμός Δ. Σπάτων – Αρτέμιδας – Η ΑΡΤΕΜΙΣ» , που εδρεύει στα Σπάτα Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτάμηνης διάρκειας, συνολικά ενός (1) ατόμου, για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΥΕ16 Καθαριστής/τρια (Σπάτα).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας ΝΠΔΔ Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος: «Η ΑΡΤΕΜΙΣ», στην ακόλουθη διεύθυνση: Βασιλέως Παύλου 108 & Φλέμινγκ, Τ.Κ.:190 04, Σπάτα Αττικής, απευθύνοντάς την στην Γραμματεία του ΝΠΔΔ, υπόψιν κ. Κωνσταντίνας Λάβδου (τηλ. επικοινωνίας: 210 6633290).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 26-04-2015 έως και 05-05-2015.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΒΓΞΟΚ9Ψ-Σ0Β/document

Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) : Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ), που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ3830 και τίτλο «Καταγραφή και παρακολούθηση ειδών πανίδας της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και άλλων προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων», το οποίο χρηματοδοτείται από Ιδιωτικούς πόρους, ενδιαφέρεται να συνάψει την παρακάτω σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:

Αντικείμενο έργου: Παρακολούθηση και καταγραφή ερπετών στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι (μόνο φυσικά πρόσωπα) μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Στοιχεία επικοινωνίας για την διαδικασία υποβολής προτάσεων και ενστάσεων: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΠΚ, κ. Θωμάκης Ζαφείρης, τηλ.:2810 393166, e-mail: [email protected]

Στοιχεία επικοινωνίας σχετικά με το αντικείμενο και τους όρους της πρόσκλησης: κ. Μιχάλης Προμπονάς, τηλέφωνο: 2810 393265, e-mail: [email protected]

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στους διαδικτυακούς τόπους:

Παραθέτουμε τους διαδικτυακούς τόπους. Π.χ.:

http://www.uoc.gr

http://www.elke.uoc.gr

http://www.dasta.uoc.gr/career/

και διέπεται από τους Κανόνες του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΠΚ:

http://www.elke.uoc.gr/management/guide.aspx

και του Οδηγού Σύναψης Μισθώσεων Έργου του ΕΛΠΚ:

http://www.elke.uoc.gr/management/hire.aspx

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 07-05-2015 (ώρα 14.00μ.μ.).

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6107469Β7Γ-ΟΞΦ/document

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ): Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και προστασία του εμβρύου in vitro», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς πόρους, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο έως τις 31/07/2015 (ημερομηνία λήξης του εν λόγω έργου) και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής, με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 12.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:

Προσωπικό Υποστήριξης/ Οικονομολόγος Πανεπιστημίου (έως 12.000,00€)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Υποστήριξη στο φυσικό αντικείμενο της έρευνας, με την ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων και ανάλυση των οικονομικών μεγεθών που σχετίζονται με την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Συμμετοχή στις δράσεις δημοσιότητας και διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων (Ε.Ε. 1-6).

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών, 2ο όροφος, Γραφείο 205, Πανεπιστημιούπολη Τ.Κ. 541 24, Θεσσαλονίκη (Υπόψη καθηγήτριας κ. Ε. Συμεωνίδου – Καστανίδου), είτε αυτοπροσώπως στον 4ο όροφο της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, στο Γραφείο 416 κατά τις εργάσιμες ημέρες (τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-996651 / 6946727906) και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από την Γραμματεία του οικείου Τομέα του Επιστημονικώς Υπεύθυνου του έργου.

Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310- 996651.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 04-05-2015 (ώρα 14.00μ.μ.).

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΛΛΨ46Ψ8ΧΒ-ΡΡΗ/document

Δήμος Ν. Κυνουρίας: Πρόσληψη 4 ατόμων

Ο Δήμος Ν. Κυνουρίας, που εδρεύει στο Λεωνίδιο του Ν. Αρκαδίας, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, οκτάμηνης διάρκειας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΥΕ16 Εργάτης Αποχέτευσης (συνοδός λυματοφόρου) (Τμήμα Ύδρευσης – Αποχέτευσης)

1ΥΕ16 Εργάτης Ύδρευσης (Τμήμα Ύδρευσης – Αποχέτευσης)

1ΔΕ30 Τεχνίτης Υδραυλικός (Αποχέτευσης) (Τμήμα Ύδρευσης – Αποχέτευσης)

1ΔΕ30 Ηλεκτροτεχνίτης (Υπηρεσία Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Νότιας Κυνουρίας, Τ.Κ. 223 00, Λεωνίδιο Αρκαδίας, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψιν κ. Αλεξάνδρας Χρ. Καμβύση (τηλ.επικοινωνίας: 2757 360271-360101).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 21-04-2015 έως και 30-04-2015.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΝΦΜΩΚΝ-Λ9Π/document

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας: Πρόσληψη 2 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας, που εδρεύει στην Έδεσσα, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, πεντάμηνης διάρκειας (όχι πέραν της 31-10-2015), συνολικά δύο (2) ατόμων, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

2ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Αρχαιολογικός Χώρος Πέλλας)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: ΕΦ.Α. Πέλλας, Αριστοτέλους 16, ΤΚ 582 00, Έδεσσα, υπόψιν κ. Ν. Κ. Γιαβανίδη (τηλ. επικοινωνίας: 23810-24356) ή κ. Αν. Ζαμουρίδου (23820-32963).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 22-04-2015 έως και 28-04-2015.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΟΛ0465ΦΘ3-ΗΘΨ/document

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας  και Ευρυτανίας: Πρόσληψη 2 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας, που εδρεύει στο Κάστρο Λαμίας, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου

Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως και τις 15-09-2015, συνολικά δύο (2) ατόμων, για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Μεσαιωνικού Κάστρου Υπάτης, Ν. Φθιώτιδας» και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

2ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες (για εργασίες αναστήλωσης, στερέωσης και αποκατάστασης μνημείων και με ανασκαφική εμπειρία)

(Πεδίο εκτέλεσης εργασιών στο πλαίσιο του έργου: «Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Μεσαιωνικού Κάστρου Υπάτης, Ν. Φθιώτιδας» ή Βυζαντινό Μουσείο Φθιώτιδας στην Υπάτη, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά στα γραφεία της υπηρεσίας κατά τις ώρες 09:00 – 13:00 στη διεύθυνση: Κάστρο Λαμίας, Τ.Κ. 351 00, Λαμία, υπόψη κας Ν. Δημητρίου (τηλ. επικοινωνίας: 22310-47628).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 21-04-2015 έως και 05-05-2015.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΒΠΖ465ΦΘ3-3Ο6/document

Δήμος Δράμας: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, ετήσιας διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικά δύο (2) ατόμων, για την κάλυψη των αναγκών του και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1Ιατρός – Παθολόγος

1Ιατρός – Παιδίατρος

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα σε εργάσιμες ημέρες και ώρες προκειμένου να καταθέσουν την αίτησή τους με το βιογραφικό τους και τα σχετικά δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, (εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην υπηρεσία μας στην εξής Διεύθυνση: Δήμος Δράμας, Βερμίου 2-1ης Ιουλίου γωνία, Τ.Κ. 661 00, Δράμα, υπόψη κ. Φαίδρας Οικονόμου, (τηλ .επικοινωνίας: 2521350694).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 22-04-2015 έως και 04-05-2015.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7EYΓΩ9Μ-ΟΦΥ/document
 

Δήμος Σπάρτης: Πρόσληψη 20 ατόμων

Ο Δήμος Σπάρτης του Ν. Λακωνίας, ανακοινώνει την πρόσληψη  με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) μηνός (01-05-2015 έως 31-05-2015), συνολικά είκοσι (20) ατόμων (εργατοτεχνικού προσωπικού) για απασχόληση πέντε ημερομισθίων κατά άτομο, για την κάλυψη πρόσκαιρων και κατεπειγουσών αναγκών των υπηρεσιών του και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

20ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην εξής διεύθυνση: Δήμος Σπάρτης, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Ευαγγελιστρίας 85-87, Τ.Κ. 231 00, Σπάρτη Λακωνίας.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 23-04-2015 έως και 30-04-2015.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7Ε4ΒΩ1Ν-ΤΜ5/document


Γράψου στο Newsletter του Carrefour και κέρδισε δωροεπιταγές αξίας 2.000€  

 

Πλατφόρμες, σανδάλια, canvas, flatforns από 9,90€ μόνο στο shoedeal.gr Το νέο e-outlet! 

 

Το Βρήκες ενδιαφέρον; Μοιράσου το!