Πέντε διαγωνισμοί για 1.300 μόνιμες προσλήψεις

μόνιμες προσλήψεις

Πέντε διαγωνισμοί για 1.300 μόνιμες προσλήψεις

Tue, 05/05/2015 - 09:18 -- prosongr

«Προ των πυλών» του Εθνικού Τυπογραφείου βρίσκονται δύο προκηρύξεις το ΑΣΕΠ που αφορούν στην πρόσληψη συνολικά 900 μονίμων υπαλλήλων στη ΔΕΗ και στη Γενική Γραμματεία Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών.

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να εκδοθεί η Τρίτη και τελευταία προκήρυξη της ΔΕΗ (για φέτος ) που αφορά 450 μόνιμους υπαλλήλους,  απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν αφορούν: Τεχνίτες Ορυχείων, Μηχανοτεχνίτες Σταθμών και Υποσταθμών, Τεχνίτες Ιμάντων, Ηλεκτροοξυγονοκολλητές, Μηχανοτεχνίτες και Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων, Χειριστές Μηχανημάτων Έργων, Ηλεκτροτεχνίτες και Οδηγούς, Μηχανοδηγούς κ.α.

Με τα τη ΔΕΗ θα ακολουθήσεις η προκήρυξη του υπουργείου Οικονομικών για 450 θέσεις στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Δικαίωμα υποβολής αίτησης στον διαγωνισμό θα έχουν όσοι διαθέτουν πτυχία Νομικής και Οικονομικών Σχολών, ενώ απαραίτητη θεωρείται η κατοχή μεταπτυχιακούς ή διδακτορικού τίτλου σπουδών στο φορολογικό Δίκαιο, στην Πολιτική Δικονομία, στο Αστικό Δικονομικό Δίκαιο, στην Ελεγκτική, στη Λογιστική και στα Χρηματοοικονομικά.

Στα απαραίτητα προσόντα περιλαμβάνονται επίσης η γνώση χειρισμού Η/Υ και η πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας.

300 υπάλληλοι σε ασφαλιστικά ταμεία

Το «πράσινο φως» για 450 μόνιμες προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία δίνει το υπουργείο Διοικητική μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο θα εγκρίνει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα την πρόσληψη 300 μονίμων υπαλλήλων σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και την επαναπρόσληψη 150 υπαλλήλων, οι οποίοι είχαν απολυθεί μέσω διαθεσιμότητας.

Τη «μερίδα του λέοντος» στις νέες προσλήψεις διεκδικούν το ΙΚΑ αλλά και ΟΑΕΕ, ενώ οι υπόλοιπες θέσεις θα κατανεμηθούν στους υπόλοιπους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, ΤΑΠΙΤ, ΜΤΠΥ, ΤΑΥΤΕΚΩ, ΗΔΙΚΑ, ΝΑΤ κ.λ.π.).

Οι θέσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, διοικητικό προσωπικό Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τηλεφωνητές, πτυχιούχους Πληροφορικής, νομικούς και βοηθητικό προσωπικό.

Η πλειονότητα των θέσεων θα καλυφθεί από στελέχη στην ειδικότητα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού, ΠΕ Πληροφορικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού. Επίσης, θα προσληφθούν υπάλληλοι στις εξής ειδικότητες: ΠΕ Θετικών Επιστημών, ΔΕ Τεχνικών, ΠΕ Μεταφραστών, ΤΕ Μηχανικών, ΤΕ Πληροφορικής και ΔΕ Τηλεφωνητών.

Τα προσόντα

Για τις θέσεις ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού απαιτείται οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ η Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ τη ημεδαπής.

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού θα πρέπει να έχουν στην κατοχή τους, δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, ή πτυχίο β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξαρτήτως ειδικότητας, ή πτυχίο α’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή απολυτήριος τίτλος : Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου.

75 τεχνίτες και προσωπικού σε παιδικούς σταθμούς και προνοιακές δομές

Στο ΑΣΕΠ προς έκδοση βρίσκεται νέα προκήρυξη του υπουργείου Εσωτερικών, που αφορά στην πραγματοποίηση 75 περίπου προσλήψεων, διαφόρων ειδικοτήτων, σε νησιώτικούς και ορεινούς δήμους της χώρας που έχουν τεράστιες ελλείψεις προσωπικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αρχικό αίτημα προέβλεπε 230 προσλήψεις σε αυτούς τους δήμους, όμως εκτιμάται πως η πλειοψηφία των θέσεων θα καλυφθεί από τους ήδη επιλεχθέντες του ΑΣΕΠ, οι οποίοι θα χριστούν ανά περιφέρεια και ειδικότητα ώστε να γίνει αντιστοίχιση των αναγκών που έχουν οι ΄δήμοι με τους αδιόριστους που αναμένουν την τοποθέτησή τους.

Οι περισσότερες θέσεις αφορούν τεχνικές ειδικότητες (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) , καθώς και προσωπικό που θα εργαστεί σε παιδικούς σταθμούς και προνοιακές δομές.

Υπενθυμίζεται πως οι νησιώτικοι και ακριτικοί δήμοι (και όχι τα νομικά πρόσωπα αυτών) δεν υπάγονται στο περιορισμό «μια πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις» σύμφωνα με εγκύκλιο του τα υπουργείο Εσωτερικών.

32 ελεγκτές εναέρια κυκλοφορίας κυκλοφορίας στην ΥΠΑ

Γραπτό διαγωνισμό για την πρόσληψη 32 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας στην Υπηρεσία πολιτικής Αεροπορίας θα διενεργήσει το ΑΣΕΠ μέσα στο επόμενο δίμηνο.

Το αίτημα της ΥΠΑ για την ενίσχυσή της με 98 νέους μόνιμους ελεγκτές Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης έγινε δεκτός από τα υπουργεία Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης αν και «ψαλιδίστηκε» αρκετά λόγω της δημοσιονομικής στενότητας. Μάλιστα η Υπηρεσία έχει ζητήσει να δοθεί προτεραιότητα στο αίτημά της, καθώς υπάρχει ανάγκη άμεσης κάλυψης των κενών θέσεων με νέο προσωπικό, καθώς δεν μπορούν να καλυφθούν μέσω της κινητικότητας. Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας άλλωστε είναι πολύ απαιτητική ειδικότητα και οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν απαραιτήτων τα εξής προσόντα για να διεκδικήσουν μια από τις θέσεις της προκήρυξης:

  • Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε τμήματος ΑΕΙ
  • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
  • Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ
  • Πιστοποιητικό υγείας Γ’ κατηγορίας
  • Καλό βαθμό στο τεστ ορθοφωνία που διενεργείται από ειδική επιτροπή.

Η προκήρυξη βρίσκεται ή δη στο ΑΣΕΠ για τις τελικής διορθώσεις στις αρχές του καλοκαιριού. Υπενθυμίζεται πως έχουν μεσολαβήσει πετά περίπου χρόνια από τον τελευταίο διαγωνισμό της ΥΠΑ για ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που είχε πραγματοποιηθεί το 2008 μέσω ΑΣΕΠ.

ΕΘΝΟΣ

 

 

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου στο Carrefour και κέρδισε 200 ευρώ

Το Βρήκες ενδιαφέρον; Μοιράσου το!