Προκήρυξη ΑΣΕΠ 3Κ/2014 – Διεξαγωγή πρακτικής δοκιμασίας

ΔΕΗ

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 3Κ/2014 – Διεξαγωγή πρακτικής δοκιμασίας

Wed, 15/07/2015 - 10:44 -- prosongr

Γνωστοποιείται ότι η προβλεπόμενη στην Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. 3Κ/2014 (ΦΕΚ 11/5-9-2014, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) ειδική πρακτική δοκιμασία για τους υποψηφίους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του κλάδου ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Εναερίων και Υπογείων) (Τ4/Α), προκειμένου να καταρτισθούν οι Πίνακες Διοριστέων του εν λόγω κλάδου, θα πραγματοποιηθεί:

Στο εξεταστικό κέντρο Φλώρινας (Σχολή ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Φλώρινας, 4ο χλμ. Λεωφόρου Φλώρινας – Νίκης, Τηλ. 2385023900):

  •    Την 24η Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 08:30 έως 17:00, οι υποψήφιοι των οποίων το επώνυμο αρχίζει από Α έως Λ.
  •    Την 25η Ιουλίου 2015, ημέρα Σάββατο και από ώρα 08:30 έως 17:00, οι υποψήφιοι των οποίων το επώνυμο αρχίζει από Μ έως Ω.

Στο εξεταστικό κέντρο Αθήνας (Σχολή ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., Λεωφόρος Άνοιξης 44, Άνοιξη Αττικής, Τηλ. 2106229664):

  •    Την 27η Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 08:30 έως 17:00, οι υποψήφιοι των οποίων το επώνυμο αρχίζει από Α έως Ε.
  •    Την 28η Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη και από ώρα 08:30 έως 17:00, οι υποψήφιοι των οποίων το επώνυμο αρχίζει από Ζ έως Κ.
  •    Την 29η Ιουλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 08:30 έως 17:00, οι υποψήφιοι των οποίων το επώνυμο αρχίζει από Λ έως Ξ.
  •    Την 30η Ιουλίου 2015, ημέρα Πέμοτη και από ώρα 08:30 έως 17:00, οι υποψήφιοι των οποίων το επώνυμο αρχίζει από Ο έως Σ.
  •    Την 31η Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 08:30 έως 17:00, οι υποψήφιοι των οποίων το επώνυμο αρχίζει από Τ έως Ω.

Καλούνται οι αναφερόμενοι στους συνημμένους πίνακες υποψήφιοι, που συμμετέχουν στη διαδικασία πλήρωσης διακοσίων σαράντα οκτώ (248) θέσεων του κλάδου ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Εναερίων και Υπογείων) (Τ4/Α), με βάση την υπ’ αριθ. 3Κ/2014 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (ΦΕΚ 11/5-9-2014, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), να προσέλθουν στο εξεταστικό κέντρο στο οποίο επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους δοκιμασία κατά τις ανωτέρω ορισθείσες ημερομηνίες, έχοντας το Ατομικό Δελτίο Ταυτότητας ή το Διαβατήριό τους.

Υποψήφιοι οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο δεν προσέλθουν στην ειδική πρακτική δοκιμασία, θα τεθούν εκτός διαδικασίας.

Πίνακας Θέσεων

Το Βρήκες ενδιαφέρον; Μοιράσου το!