Προσλήψεις 10.575 voucher και κοινωφελή ΟΑΕΔ σε μουσεία και Τουρισμό (Προθεσμίες, αιτήσεις, ειδικότητες)

Προσλήψεις 10.575 voucher και κοινωφελή ΟΑΕΔ σε μουσεία και Τουρισμό (Προθεσμίες, αιτήσεις, ειδικότητες)

Tue, 07/07/2015 - 11:15 -- prosongr

Ξεκίνησε χθες και ολοκληρώνεται στις 30 Ιουλίου 2015 η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα απασχόλησης 8.000 ανέργων ηλικίας 18 έως 29 ετών στον τομέα του τουρισμού.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών και πρακτική άσκηση 420 ωρών σε 2 φάσεις, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.

Κάθε άνεργος που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφ’ όσον επιλεγεί βάσει των κριτηρίων και της διαδικασίας που περιγράφεται στην πρόσκληση, θα εγγραφεί σε «Μητρώο Ωφελουμένων» και θα δικαιούται την «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας», η οποία θα του δώσει τη δυνατότητα να λάβει υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρία και πρακτική).

Εκπαιδευτικό Επίδομα: περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και το επίδομα πρακτικής άσκησης, τα οποία ανέρχονται σε:

α) Για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ 2.458€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) εκ των οποίων 400€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 2.058€ συνολικά, αντιστοιχούν στο επίδομα πρακτικής άσκησης (980€ για την α΄ φάση και 1.078 € για την β΄ φάση).

β) για τους αποφοίτους Δευτεροβάθμιας/Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 2.248 €  (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) εκ των οποίων 400€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 1.848 € συνολικά, στο επίδομα πρακτικής άσκησης (880€ για την α΄ φάση και 968€ για την β΄ φάση). Στο ως άνω εκπαιδευτικό επίδομα έχει ληφθεί υπόψη και η κάλυψη των αναγκών μετακίνησης των ωφελουμένων κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.insete-training.gr.

Έως 15 Ιουλίου αναμένεται να προκηρυχθούν 2.587 θέσεις κοινωφελούς εργασίας στα μουσεία

Από το σύνολο των 2.417 θέσεων οι 2.323 αφορούν στο Υπουργείο Πολιτισμού και οι 94 στο Υπουργείο Τουρισμού.

Με βάση τον ανασχεδιασμό του προγράμματος που έγινε από την αναπληρώτρια υπουργό Εργασίας Ράνια Αντωνοπούλου αλλάζει ο τρόπος μοριοδότησης των ανέργων σε σχέση με εκείνον της πρώτης φάσης της κοινωφελούς εργασίας, ώστε να επωφελούνται περισσότερο οι άνεργοι μεγαλύτερης ηλικίας, τα άτομα με αναπηρία (Α.με.Α) και οι γονείς παιδιών με αναπηρία.

Σύμφωνα με τις αλλαγές της Ράνιας Αντωνοπούλου 

  • Για τους άνεργους ηλικίας άνω των 45 ετών προβλέπεται η μοριοδότηση τους με 40 μόρια, όταν στην προηγούμενη πρόσκληση για την κοινωφελή εργασία στους Δήμους η μοριοδότηση για την ίδια ηλικιακή ομάδα ήταν 25 μόρια.
  • Προβλέπεται η ενίσχυση με 15 μόρια στους ανέργους οι οποίοι παρουσιάζουν αναπηρία σε ποσοστό από 50% και άνω.
  • Προβλέπεται επίσης η πριμοδότηση με 10 επιπλέον μόρια στους ανέργους με παιδιά, ανήλικα ή ενήλικα, με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω. Οι άνεργοι της συγκεκριμένης κατηγορίας θα λαμβάνουν και τα μόρια με βάση το κριτήριο ύπαρξης ή μη ανήλικων τέκνων
Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  ΜΟΡΙΑ
1 ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ * 1 μόριο ανά πλήρη μήνα
 
(με ανώτατο όριο τους 36 μήνες και ανώτατο αριθμό μορίων τα 36)
2 ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 5.1 (με ανώτατο όριο τους 36 μήνες και ανώτατο αριθμό μορίων τα 36) 1 μόριο ανά πλήρη μήνα
3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 50% ΚΑΙ ΑΝΩ 15
4 ΑΤΟΜΙΚΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 α) Ατομικό 0-3.500,00 ευρώ                        β) Οικογενειακό 0-7.000,00 ευρώ 30
α) Ατομικό 3.501,00 -5.000,00 ευρώ                           β) Οικογενειακό 7.001,00 -10.000,00ευρώ 25
α) Ατομικό 5.001,00 – 8.000,00 ευρώ                           β) Οικογενειακό 10.001,00- 16.000,00 ευρώ 20
α) Ατομικό 8.001,00-12.000,00 ευρώ                           β) Οικογενειακό 16.001,00 -26.000,00 ευρώ 10
    α)Ατομικό από 12.001,00 ευρώ και άνω                            0
 
β) Οικογενειακό από 26.001,00 και άνω
4 ΗΛΙΚΙΑ 18-29 15
30-44 30
45 και άνω 40
5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ  Για κάθε ανήλικο τέκνο 10
6 ΥΠΑΡΞΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΥ/ΝΩΝ ΤΕΚΝΟΥ/ΝΩΝ ΑΜΕΑ (ΑΝΗΛΙΚΩΝ Ή / ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ) 67% ΚΑΙ ΑΝΩ 10 (ανεξαρτήτως συνολικού αριθμού)

Αναλυτικά οι πίνακες ειδικοτήτων έχουν ως εξής:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 

ΕΚΠ. ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 5
ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ 106
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ 79
ΥΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 5
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ 173
ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΕΣ 4
ΥΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 2
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 14
ΔΕ ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 31
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ 1
ΔΕ ΔΥΤΕΣ 5
ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 187
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 2
ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 809
ΔΕ ΗΧΟΛΗΠΤΕΣ 2
ΔΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ 4
ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΕΣ 6
ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΕΣ ΟΔΗΓΟΙ 3
ΔΕ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 2
ΔΕ ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 12
ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 172
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ 3
ΔΕ ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΟΙ 1
ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ Η/Μ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 5
ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ 13
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ Η/Υ 2
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 21
ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΙ 9
ΤΕ ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ 5
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 17
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 2
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ 1
ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ 3
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 6
ΤΕ ΗΧΟΛΗΠΤΕΣ 1
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 46
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 6
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6
ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 109
ΤΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ 11
ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 6
ΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ 5
ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 4
ΠΕ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ 106
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΟΙ 28
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ - ΚΛΑΣΙΚΟΙ 8
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΟΙ 5
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΟΙ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΟΙ 1
ΠΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΟΙ 1
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 78
ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΙ 1
ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΟΙ 2
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 18
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ 15
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 4
ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΕΘΝΟΛΟΓΟΙ 1
ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΤΕΧΝΗΣ 6
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΟΙ 1
ΠΕ ΛΑΟΓΡΑΦΟΙ - ΕΘΝΟΛΟΓΟΙ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΟΙ 3
ΠΕ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 1
ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ - ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ 1
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 10
ΠΕ ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ 6
ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΟΙ 1
ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΘΝΙΚΟΜΟΥΣΟΛΟΓΟΙ 1
ΠΕ ΝΟΜΙΚΟΙ 1
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 14
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 7
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 47
ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 1
ΠΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 14
ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 22
ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 2
ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΙ 3
ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1
ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1
ΣΥΝΟΛΟ 2.323

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

ΕΚΠ. ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 6
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 3
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 2
ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 4
ΤΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 2
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 4
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 9
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 8
ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 8
ΠΕ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 5
ΠΕ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 5
ΠΕ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 3
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 8
ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 2
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 1
ΠΕ ΝΟΜΙΚΗΣ 6
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΣΥΝΟΛΟ 94

Το Βρήκες ενδιαφέρον; Μοιράσου το!