Υπολογίστε την άδεια που δικαιούστε από τη δουλειά σας

δύο σαγιονάρες στην άμμο

Υπολογίστε την άδεια που δικαιούστε από τη δουλειά σας

Tue, 19/05/2015 - 17:06 -- prosongr
ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
μέχρι 10 έτη στον ίδιο εργοδότη ή μέχρι 12έτη σε οποιονδήποτε εργοδότη.
                                                                                                                   
Ημερολογιακά έτη απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη
Εργαζόμενοι με 5/ήμερο
Εργαζόμενοι με 6/ήμερο
Αποδοχές άδειας με 5/μερο και 6/μερο
 
1ο έτος ( από προσλήψεως μέχρι 31/12ου).
1,66 (20/12) ημέρες ανά μήνα απασχόλησης ( με στρογγυλοποίηση) μέχρι εξαντλήσεως του συνολικού αριθμού ημερών αδείας
2 ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης μέχρι εξαντλήσεως του συνολικού αριθμού (24/12 Χ μήνες απασχόλησης).
2 ημερομίσθια ή 2/25 του μηνιαίου μισθού για κάθε μήνα απασχόλησης από την πρόσληψη μέχρι 31/12ου
 
 
2ο έτος    
Μέχρι συμπληρώσεως 12/μήνου από την πρόσληψη, δικαίωμα λήψης τμηματικής άδειας (20/12 Χ μήνες) και σε κάθε περίπτωση μέχρι τέλος του έτους 21 μέρες άδεια.
Μέχρι συμπληρώσεως 12/μήνου από την πρόσληψη, δικαίωμα λήψης τμηματικής άδειας (24/12 Χ μήνες) και σε κάθε περίπτωση μέχρι τέλος του έτους 25 μέρες άδεια
Από 01/1ου μέχρι συμπληρώσεως 12μήνου 2 ημερομίσθια (24/12) ή 2/25 του μηνιαίου μισθού για κάθε μήνα απασχόλησης
 
3ο έτος και μετά
Λήψη άδειας 22 ημερών σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο του έτους
Λήψη άδειας 26 ημερών σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο του έτους
1 μηνιαίος μισθός ή 25   ημερομίσθια.                       1μηνιαίος μισθός ή 26 ημερομίσθια σύν τόσα 25α, όσες εργάσιμες μέρες λαμβάνονται από τον επόμενο μήνα, προς συμπλήρωση των 26 εργάσιμων ημερών
 
 
 

Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη, δικαιούνται άδεια 5 εβδομάδων και όσοι έχουν συμπληρώσει 25 χρόνια υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας δικαιούνται ακόμη 1 ημέρα κανονικής άδειας.

πηγή: ergasiaka-gr.net/

Το Βρήκες ενδιαφέρον; Μοιράσου το!