Υποτροφίες Ακαδημίας Αθηνών ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

Υποτροφίες Ακαδημίας Αθηνών ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

Wed, 03/02/2016 - 09:28 -- prosongr


Προκήρυξη διαγωνισµού
για τη χορήγηση έξι (6) υποτροφιών
από τα έσοδα του κληροδοτήµατος Aµίλκα Aλιβιζάτου 


Η Ακαδηµία Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισµό για τη χορήγηση έξι (6) υποτροφιών για εκπόνηση
διδακτορικής διατριβής στους εξής κλάδους: δύο (2) στον κλάδο των Παιδαγωγικών Επιστηµών (στην
Ελλάδα ή το εξωτερικό), µίας (1) στον κλάδο των Οικονοµικών Επιστηµών (στην Ελλάδα ή το
εξωτερικό), µίας (1) στον κλάδο της Φιλοσοφίας του ∆ικαίου (στην Ελλάδα ή το εξωτερικό) µίας (1)
στον κλάδο της Θεολογίας (στο εξωτερικό) και µίας (1) στον κλάδο του ∆ηµοσίου ∆ιεθνούς ∆ικαίου
(στο εξωτερικό) από τα έσοδα του κληροδοτήµατος Aµίλκα Aλιβιζάτου. 

 

 

Το Βρήκες ενδιαφέρον; Μοιράσου το!