Χορήγηση άδειας ίδρυσης φροντιστηρίου Β/βαθμιας / Ανώτατης εκπαίδευσης ή κέντρου ξένων γλωσσών

Χορήγηση άδειας ίδρυσης φροντιστηρίου Β/βαθμιας / Ανώτατης εκπαίδευσης ή κέντρου ξένων γλωσσών

Fri, 28/06/2013 - 12:04 -- prosongr
Χορήγηση άδειας ίδρυσης φροντιστηρίου Β/βαθμιας / Ανώτατης εκπαίδευσης ή κέντρου ξένων γλωσσών
 
Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Εμπλεκόμενοι φορείς: ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ, ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (ΑΕΙ), Εισαγγελίες Πρωτοδικών
Κωδικός υπηρεσίας: 3988
Ιστοσελίδα: http://www.ermis.gov.gr
 
Περιγραφή
Προϋποθέσεις και απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης φροντιστηρίου Β/βαθμιας / Ανώτατης Εκπαίδευσης ή κέντρου ξένων γλωσσών.
 
Γενικά Δικαιολογητικά
Για νομικό πρόσωπο: Αίτηση 
Yποβάλλεται για κάθε φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στη διοίκηση του νομικού προσώπου
Για νομικό πρόσωπο: Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου, θεωρημένο για τη γνησιότητά του από δημόσια αρχή 
Yποβάλλεται για κάθε φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στη διοίκηση του νομικού προσώπου
Για νομικό πρόσωπο: Πιστοποιητικό Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής για την υγεία και αρτιμέλεια του αιτούντος 
Yποβάλλεται για κάθε φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στη διοίκηση του νομικού προσώπου
Για νομικό πρόσωπο: Υπεύθυνη δήλωση με βάση τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος στην οποία θα αναγράφεται, με την παρακάτω διατύπωση, ότι «δεν εμπίπτω στα κωλύματα και ασυμβίβαστα καθώς και τους περιορισμούς που ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 11 και 68 του ΑΝ 2545/1940» 
δηλ.: α) Δεν υπηρετώ σε δημόσια υπηρεσία β) Δεν υπηρετώ στην ιδιωτική εκπαίδευση γ) Δεν έχω φροντιστήριο Δευτεροβάθμιας ή Ανώτατης Εκπαίδευσης δ) Δεν υπηρετεί στην περιοχή του _______ Γραφείου της ______ Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης __________ δημόσιος εκπαιδευτικός λειτουργός ο/η σύζυγος ή συγγενής μου εξ αίματος ή αγχιστείας πρώτου βαθμού ε) Δεν απολύθηκα από δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία στ) Δεν διώκομαι ως φυγόποινος ή φυγόδικος Yποβάλλεται για κάθε φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στη διοίκηση του νομικού προσώπου
Για φυσικό πρόσωπο: Αίτηση
Για φυσικό πρόσωπο: Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου, θεωρημένο για τη γνησιότητά του από δημόσια αρχή
Για φυσικό πρόσωπο: Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου της ημεδαπής ή πτυχίου της αλλοδαπής αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο, θεωρημένο για τη γνησιότητά του από δημόσια αρχή
Για φυσικό πρόσωπο: Επάρκεια προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας 
Όταν τα προσόντα του αιτούντος δεν συμπίπτουν με αυτά των διοριζόμενων στη δημόσια εκπαίδευση
Για φυσικό πρόσωπο: Πιστοποιητικό Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής για την υγεία και αρτιμέλεια του αιτούντος
Για φυσικό πρόσωπο: Πιστοποιητικό Στρατολογικού Γραφείου (Τύπου Α΄) για τους άνδρες ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές
Για φυσικό πρόσωπο: Υπεύθυνη δήλωση με βάση τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος στην οποία θα αναγράφεται, με την παρακάτω διατύπωση, ότι 
«δεν εμπίπτω στα κωλύματα και ασυμβίβαστα καθώς και τους περιορισμούς που ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 11 και 68 του ΑΝ 2545/1940» δηλ.: α) Δεν υπηρετώ σε δημόσια υπηρεσία β) Δεν υπηρετώ στην ιδιωτική εκπαίδευση γ) Δεν έχω φροντιστήριο Δευτεροβάθμιας ή Ανώτατης Εκπαίδευσης δ) Δεν υπηρετεί στην περιοχή του _______ Γραφείου της ______ Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης __________ δημόσιος εκπαιδευτικός λειτουργός ο/η σύζυγος ή συγγενής μου εξ αίματος ή αγχιστείας πρώτου βαθμού ε) Δεν απολύθηκα από δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία στ) Δεν διώκομαι ως φυγόποινος ή φυγόδικος
(Απαραίτητο έγγραφο)
 
Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά
Για νομικό πρόσωπο: Πιστοποιητικό Στρατολογικού Γραφείου (Τύπου Α΄) για τους άνδρες ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές 
Yποβάλλεται για κάθε φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στη διοίκηση του νομικού προσώπου
Για νομικό πρόσωπο: Πλήρες αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης
Yποβάλλεται για κάθε φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στη διοίκηση του νομικού προσώπου
Για φυσικό πρόσωπο: Πλήρες αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης
Προϋποθέσεις
 
Η άδεια ίδρυσης χορηγείται σε πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας τους (ως ημερομηνία γέννησης λαμβάνεται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης) και δεν έχουν υπερβεί το 70ο έτος (ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 70ου έτους λαμβάνεται η 31η Δεκεμβρίου του αντίστοιχου έτους).
Η άδεια ίδρυσης ανανεώνεται κάθε χρόνο από τις κατά τόπους Δ/νσεις και Γραφεία Β/θμιας Εκπ/σης.
 
Διαδικασία
Βήμα 1ο: Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών
Βήμα 2:: Έλεγχος δικαιολογητικών από την αρμόδια υπηρεσία
Βήμα 3ο: Έκδοση άδειας
 
Σημειώσεις και επεξηγήσεις
Διευκρινίσεις παρέχονται: 1. Από τις κατά τόπους Δ/νσεις και Γραφεία Β/θμιας Εκπ/σης. 2. Από τη Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης-Τμήμα Γ΄, Ερμού 15, ΤΚ 101 85, Αθήνα. Καθημερινά από 12.00 - 14.30, τηλ: 210-32 46 237 3. Από το Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών (ΓΕΠΟ), Ερμού 15 - 1ος όροφος, Γραφ.101. Καθημερινά από 9.00 - 14.00 τηλ. 3230861, 3230461, 3252001.
 
 

Κάντε like

Κάντε like

Αναρτήστε ΔΩΡΕΑΝ την αγγελία σας

 
 
 

Το Βρήκες ενδιαφέρον; Μοιράσου το!